Om Saga

Saga Alm Mårtensson

Sexolog, född 1985, med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (Steg 1). Tidigare student på masterprogrammet i sexologi, Malmö högskola. Bosatt i Malmö. Arbetslivserfarenhet från ungdomsmottagning, socialpsykiatri, psykiatri, primärvård och sluten ungdomsvård. Arbetat som sexolog på bl a Aftonbladet, Expressen, 24Malmö och Man magazine. Van föreläsare och gruppledare.

Bloggen är tänkt att vara ett forum för diskussion och reflektion kring frågor gällande sexologi och sexualitet.

Jag tar gärna emot intressanta erbjudanden om jobb och samarbete. Maila då på saga.alm.martensson@gmail.com

Saga

Comments are closed.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts