Bro till sex

October 23rd, 2010 § 5 comments

När jag läste sexologi 15 hp på Malmö Högskola hade jag Niklas Eriksson som föreläsare. Från Studenter för Säkrare Sex facebooksida blev jag idag guidad till ett forskningsprojekt som Niklas jobbar på tillsammans med socionomen Jack Lukkerz och folkhälsovetaren Emma Skarpås. Projektet undersöker erfarenheter av sex i Köpenhamn och övriga Själland hos unga boende i Skåne. På deras hemsida sexiDK.nu finns mer information och en enkät som du, boende i Skåne med erfarenhet  av sex i Danmark, kan svara på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , .

§ 5 Responses to Bro till sex"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Bro till sex at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts