Våldssex utan sex

September 29th, 2010 § 3 comments § permalink

Idag kunde man läsa i Sydsvenskan om hur tingsrätten resonerat kring fallet med den 16-åriga tjejen och den 32-åriga mannen som jag skrev om i förra veckan. Även här på bloggen har fallet fortsatt att diskuteras, Martin Olsson inledde med att skriva så här:

“Man kan diksutera detta fram och tillbaka men man kommer inte runt fakta. Flickan (kvinnan) utsattes för grovt våld under en längre tid. Med tillhyggen. Enligt lag kan man inte samtycka till detta, av samma skäl som man inte kan samtycka till att bli mördad. Enligt svensk lag är det inte okay att behandla någon så illa, med eller utan samtycke.
Att det handlar om sex kvittar. Det är våldet som räknas.”

Den kommentaren blir extra intressant eftersom även tingsrätten valt att resonera i de banorna, fast tvärt om. Genom att frånkoppla våldet från sexet prövas istället händelserna som misshandel och frågan blir hur grovt våldet var. Handlar det om grov misshandel eller misshandel av normalgraden? Tingsrätten konstaterade misshandel av normalgraden och där fick jag lära mig något nytt. Misshandel av normalgraden går att ge samtycke till och blir därför inte straffbar. Rubriksättningen hos Sydsvenskan, Tingsrätten: 16-årig flicka samtyckte till våldssex, är också intressant eftersom den som jag förstår det inte riktigt stämmer. Tingsrätten uttalar sig om våldet, misshandeln, inte om sexet.

I artikeln resonerar åklagaren kring fallets koppling till sexualitet och menar att det hade varit annorlunda om det handlat om enbart våld. Det kan man fråga sig, hade misshandeln räknats som grov om den inte hade haft sexuella inslag? Det är intressant hur våld kopplat till andra aktiviteter är mer accepterat, en vän till mig gjorde mig uppmärksam på ett annat sammanhang i Sverige där våld är socialt accepterat – inom viss sport…


Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Hotell, restauranger, fördomar & dildos

September 28th, 2010 § 2 comments § permalink

Förra veckan var jag i Karlstad och läste KBT. I vandrarhemmets kök låg Hotell- och restaurangfackets tidning. I den kunde jag läsa en artikel kring hur polisen gick ut och informerade hotellpersonal om hur just de kunde avslöja sexköp och människohandel på hotell och restauranger. De arbetande uppmanades att hålla utkik efter tecken som mycket sexleksaker på rummen, potensmedel och kondomförpackningar. Om en kvinna misstänktes sälja sex skulle man fråga henne om hon var turist, svarade hon ja väntade ett litet förhör om stadens turistmål. Om hon då inte kunde några sågs detta som ett tecken på att hon skulle sälja sex. Det fanns även lite mer diffusa tips som att studera samspelet i sällskapet, tecken på undergivenhet samt bristande kunskaper i svenska och engelska i kombination med ängslan sågs som ett misstänkt tecken.

Jag tänker på en föreläsning på sjuksköterskeprogrammet i Lund där läraren upplyste oss om att vi just den här dagen skulle få lära oss något av det viktigaste under hela utbildningen. Läraren undervisade oss om vilka typer av blåmärken som oftast uppkommer om någon blivit misshandlad. Läraren berättade om hur mycket sjukvårdspersonal blundade för skador som mycket väl kunde vara misshandel, detta p g a en rädsla att ha fel. Inom vården hade personalen en unik möjlighet att avslöja förhållanden där människor blev utsatta för övergrepp. Vår lärare ville att vi, om vi hamnade i de situationerna, skulle kunna gripa den chansen och kanske rädda någons liv.

Jag tänker att personerna bakom kampanjen för hotell och restaurang har samma tankar. De vill dela med sig av kunskap som ska leda till att missförhållanden avslöjas. Tyvärr är den kunskapen lite för vag och ibland rent ut sagt fördomsfull kring människors sexliv. Tipsen kring sexleksaker, potensmedel och kondomförpackningar är fördomsfulla och mycket omoderna i en värld där exempelvis handeln med sexleksaker etc på internet bara ökar och ökar. Råden kring att granska samspelet i sällskapet skulle kunna vara fruktsamma, men de är väldigt vaga.

Så när är då sexuella fördomar konstruktiva? Antagligen aldrig, eftersom det är just det som de är, fördomar. Fördomar som att sexsäljande är de som använder dildos och att ängsliga personer som inte pratar svenska eller engelska är antagligen inblandade i eller utsatta för kriminalitet. Sällskap med flera män och en kvinna tyder på sexhandel.

Intentionen är god. Personal inom hotell och restaurangbranschen har antagligen en unik inblick i en värld där människohandel kan förekomma. Jag skulle bara önska att råden inte skrevs i en fördomsfull och sexualfientlig anda.

Här står lite mer om sexleksaker och antagen sexhandel hos SvD och Tanja.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , .

Sex? Våld? Sexuellt våld? Våldsamt sex?

September 22nd, 2010 § 6 comments § permalink

Efter en föreläsning på masterprogrammet i sexologi i Malmö diskuterar vi ett rättsfall som de senaste dagarna varit omskrivet i både dags- och kvällspress. Grunddragen är att en 16-årig ung kvinna haft sex med en 32-årig man. De träffas på en internetsida för intresserade av bland annat gruppsex, partnerbyte och BDSM. Om vad BDSM är kan ni läsa hos RFSU. Ett så kallat slavkontrakt skrivs, samtycke till sex där tjejen ska ha en undergiven roll och mannen en dominant. Under en helg är tjejen hos mannen och de har sex med tjejen i rollen som undergiven och mannen i en dominant roll. Våld riktas mot tjejen. Vad som nu ska prövas i rätten är huruvida våldet som riktats mot tjejen i samband med sexet har varit för grovt för att samtycke ska ha kunnat lämnas till det.

Vi diskuterade med utgångspunkt i Foucaults tankar kring diciplineringen av sexualiteten om det är rätt att juridiskt besluta om vad som är rätt och fel att göra i sängen? Frågor kring BDSM kom även upp. Det ifrågasattes hur någon kan tända på sex med rollen som undergiven och dominant. Personligen tycker jag att det är skrämmande att diskussionen tar en sådan vändning. Många människor får njutning i BDSM-lekar och det är något som måste respekteras. I de flesta fall är partnerna väl införstådda i lekens regler och den sker i grunden på lika villkor oavsett vilka roller parterna har i leken.

Jag reagerar på hur rättsfallet omskrivs i tidningarna.  Jag tycker att vi ska vara uppmärksamma på hur vi talar om den här historien. I det här fallet talar flertalet av tidningarna om en 16-årig flicka, jag gör en snabb sökning på Google och finner att i många av de fall där det handlar om att en 16-åring blivit utsatt för ett brott så omtalas hon som en flicka. När det istället handlar om exempelvis de unga bloggerskorna exempelvis Blondinbella talar vi om en ung kvinna. Kan det vara så att beroende på vilken känsla som ska förmedlas i artikeln så används olika ord? Det handlar inte om att rapportera om händelser, utan om att väcka en känsla, en bild av hur händelserna ägt rum.

Det är svårt att resonera kring det här fallet eftersom vi i resten av samhället håller en ställning där vi tar avstånd från våld. Jag försöker därför definiera vad som är skillnaden mellan det våld som riktas mot kroppen i BDSM och det våld som vi inte accepterar i vårt samhälle. Författaren till boken SM101 Jay Wiseman listar några punkter som avser skilja BDSM från övergrepp och misshandel

 1. BDSM sker alltid med samtliga inblandades samtycke. Det gör inte misshandel.
 2. BDSM-utövare planerar sina aktiviteter i syfte att minimera riskerna för varandras fysiska och emotionella välmående. Det gör inte någon som misshandlar.
 3. BDSM-aktiviteter förhandlas fram, och man kommer överens om i god tid i förväg om vad som ska hända. Det händer aldrig när det gäller misshandel.
 4. BDSM-aktiviteter kan förbättra förhållandet mellan de involverade. Det kan inte misshandel.
 5. BDSM-aktiviteter kan utföras i närvaron av andra stödjande människor, och det anordnas till och med speciella fester för detta ändamål. Misshandel kräver isolering och hemlighållande.
 6. BDSM-aktiviteter har vederhäftiga och överenskomna regler. Misshandel sker helt utan sådana överenskommelser.
 7. BDSM-aktiviteter kan vara önskat, och till med starkt efterlängtat, av den undergivna. Ingen önskar sig av uppenbara skäl att bli misshandlad och utsatt för övergrepp.
 8. BDSM görs för en erotisk tillfredsställelse och/eller personlig utveckling för alla inblandade. Detsamma gäller knappast vid misshandel.
 9. BDSM-aktiviteter kan avbrytas ögonblickligen, när som helst, och av vilken anledning som helst om den undergivna använder sig av ett så kallat säkerhetsord. Ett misshandelsoffer kan inte stoppa en förövare på detta sätt.
 10. I BDSM-aktiviteter så behåller alltid den dominante kontrollen över sina känslor. En misshandlares känsloutbrott är okontrollerade.
 11. Efter en BDSM-aktivitet känner sig den undergivna ofta tacksam gentemot den dominanta. Ett misshandelsoffer känner sig aldrig tacksam gentemot sin ”motpart”.
 12. BDSM-utövare känner inte att de har någon inneboende rätt att på grund av deras kön, inkomst eller andra faktorer kontrollera deras partners beteende. Det gör däremot ofta de som begår övergrepp.

I många av artiklarna kommenteras tjejens psykiska tillstånd. Det beskrivs hur hon tidigare haft en självskadeproblematik. Jag tycker att man här kan reagera på stigmatiseringen som det fortfarande verkar innebära att ha ett tidigare självskadebeteende. Att hon haft ett självskadebeteende behöver inte alls ha något att göra med att hon senare söker sig till BDSM-sammanhang. Att självklart dra de parallellerna tycker jag är problematiskt. Det går inte att ta för givet att tjejen sökt sig till BDSM för att få utlopp för någon inneboende lust att skada sig själv. Det kan vara så, men det är ingen självklarhet.

Det känns lite tveksamt att det utifrån ett så specifikt fall skulle gå att dra paralleller till vuxna människors lek med BDSM.

Då jag en gång blev inbjuden i den världen slogs jag av den lyhördhet och ömsesidig respekt som mötte mig där. Det förhållande till sex som jag mötte där hade mindre med övergrepp och misshandel att göra än mycket annan sex som sker utanför BDSM-världen.

Det handlar kanske inte om att sätta några regler för hur mycket våld som ska vara tillåtet inom BDSM utan snarare om att avgöra om det här handlar om ett misshandelsfall med ett klart övergrepp mot flickan eller BDSM.

I min årskrönika på bloggen inför nyår 09/10 skrev jag om hur kanske vi går från ett paradigmskifte, där vi går från att styra sexualiteten med att sjukförklara beteende som inte passar till att använda juridiken för att reglera sexualitet. Den texten kan ni läsa här.

Mer att läsa om rättsfallet här och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Erotik som investering

September 12th, 2010 § 0 comments § permalink

Jag blir tipsad om ett avsnitt av Kropp & Själ av en vän. Just samma vän brukar säga, då vi diskuterar karriär och yrkesliv, att vi inte får glömma den fördel som ett attraktivt utseende innebär i karriärsammanhang. Jag blir alltid lika förvånad, det är liksom inte riktigt accepterat att prata om hur rätt utseende skulle förmedla jobb.

Kropp & Själ handlar om något som omnämns av sociologen Catherine Hakim som erotiskt kapital. En tillgång precis som pengar eller utbildning, en resurs som kanske fungerar som en maktkälla. Jag funderar över ordet kapital. Det signalerar något som kan investeras i, förvaltas kanske även ärvas. Samtliga egenskaper stämmer även för erotiskt kapital. Ett erotiskt utseende är inte något statiskt, det är föränderligt och påverkbart. Du kan forma det med attribut och kanske i viss mån styra din utstrålning. I programmet råder en viss förvirring kring om begreppet erotiskt kapital avser snygghet eller sexighet, eller är det alltid samma sak? Erotiskt kapital beskrivs dock som lika mycket fysisk attraktivt utseende som en social utstrålning. Det formuleras också en undran om erotiskt kapital är något som alla kan skaffa sig?

Hakim nämner David Beckham, Carla Bruni, Madonna samt Michelle och Barack Obama som människor med erotiskt kapital. Jag funderar lite över branschen som jag utbildar mig för och de människor som jobbar inom den. Den här kvinnan har varit med länge

Malena Ivarsson

jag tänker även på den här mannen

Olle Waller

Är det så att vissa branscher har högre krav på erotiskt kapital än andra? Kan man säga att erotiskt kapital är ett måste för att släppas in i de branscher som ska handla om sex? Samtidigt är erotiskt kapital en balansgång, det är ofta mer anat än blottat och om de som har det vet om det, ska det inte framgå. Finns det precis som man talar om nyrika i form av människor som flashar sina tillgångar på ett sätt som vissa upplever smaklöst en form av nyrikt erotiskt kapital? Är hur vi förvaltar vårt erotiska kapital mer betydelsefullt än de utseendemässiga förutsättningar vi föddes med?

Programmet hittar ni här. Här finns ytterligare en artikel om erotiskt kapital.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

Where am I?

You are currently viewing the archives for September, 2010 at Saga om Sexologi.

 • Twingly BlogRank
 • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts