Sexualmoral

April 14th, 2010 § 0 comments

När jag får ett nummer av Ottar av en familjemedlem så blir jag fascinerad. Numret bygger till stora delar av en diskussion kring sex och moral. Mina första reflektioner när jag kopplar samman orden blir avhållsamhet och restriktion gällande sexualiteten. Att ordet moral innebär att sexualiteten är något som ska tuktas och förminskas. Nästa tanke blir dock att så behöver det inte alls vara. Det kan väl absolut finnas en positiv sexualmoral!

Den första delen i en sexualmoral som jag tänker på är den i yrken som sysslar med sexualitet. Vilka skyldigheter och rättigheter det ligger i alla yrken som möter människor i deras frågor kring sexualitet. I läkarens, psykologens, sjuksköterskans, lärarens även frisörens. En skyldighet att inte döma, att våga se, att vilja ta del av och att vara samtalspartner. Kring vardagsfunderingar kring att räcka till, kring hälsofrågor och större existentiella frågor. I alla dessa människoyrken så finns en moralisk skyldighet att inte döma och framförallt att lyssna.

Jag tänker också på en sexualmoral på ett individplan, att ta ansvar för både sin egen och andras sexualitet. Att inte utnyttja och vara lyhörd och verkligen anstränga sig för att inte tvinga. Att ta ställning i frågor som man tycker är viktiga, inte av vana, mot och för, utan verkligen ta ställning och tänka efter. Vad är sexköp, vad tycker jag?

Ibland kan det förefalla som moral befinner sig över verkligheten, att den skildrar ett samhälle vi önskat fanns. Så tror jag inte att det behöver vara. Du kan i din vardag fatta de små moraliska besluten. Moral handlar i allra största grad om praktik. Moral handlar om hur vi lever med varandra i stunden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Sexualmoral at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts