Attraktionsrasister

March 3rd, 2010 § 9 comments § permalink

Dorian i The Teenagers

Efter ett litet tips så frågar jag mig när det är ok att vara rasist i sängen och när det inte är det. Tydligen är etniciteten inte bara ett positivt inslag i hur het du är utan den kan även vara negativ. För män med asiatiskt utseende är det extra tydligt. Det förefaller finnas klara stereotyper gällande asiatiska män och kvinnor som är accepterade att hålla fast vid.

På nazi-Tysklandsätt tillskriver vi individer egenskaper utifrån etnicitet och det känns inte ok. På skallmätningssätt har vi teorier om kukstorlekar som i sin tur bidrar till ryktesspridning kring individer. Genom att se individen som en etnicitet så plockar vi bort individualiteten, den det drabbar är dock individen. Den adopterade killen från Asien som inte får brudar i Sverige eftersom en rasistisk kulturell bild säger att hans utseende inte är attraktivt. Jag kan visst köpa olika preferenser i fråga om utseende. Vissa gillar långa mörka andra korta, vissa mulliga ljusa andra smala. Jag ifrågasätter dock vad ett påstående som

– Jag tänder inte på asiatiska män

egentligen grundar sig på. Handlar det om utseendepreferens eller ett kulturellt sammanhang som skapat en stereotyp bild av den asiatiske mannen?

Jag läser en text av Tobias Hübinette om relationer över “rasgränserna”. Hübinette menar att rasismen inte bara drabbar individer uppväxta i  asiatiska länder utan även adopterade asiater till exempelvis Sverige. Det är alltså inte en fråga om kulturella skillnader utan kanske snarare om hur etnicitet syns på ytan. Han redovisar siffror som pekar på genusmässiga skillnader mellan kvinnor och män. 51 % av de adopterade kvinnorna med asiatiskt utseende hade partner medan motsvarande siffra för de adopterade männen var 25 %. Det verkar alltså finnas en skillnad på hur kvinnor och män från Asien värderas som attraktiva. Hübinette berättar om en kulturell bild av asiatiska kvinnor som barnsliga, underdåniga, söta, sensuella och hypersexiga medan männen skildras som fula, omanliga och asexuella.

Bloggen Stuff White People like uppmärksammade vita mäns smak för asiatiska kvinnor och fick över 19,000 kommentarer på sitt inlägg. Fördomar verkar drabba även beroende på könsroller och etnicitet. Jag minns en gång på biljardhallen. Vid bordet bredvid spelade några svenska medelålders vita män med sina thailändska partners. Männen var hålögda, ölmagade och såg mycket trötta ut. Efter några minuter vid bordet bredvid så förstod jag och mitt sällskap varför. Männen fungerade som uppassare till thailändskorna som vrålade

-BUY US A BEER!

var femte minut. Könsroller är inte alltid givna. Inte roller i en relation heller. Vem som passar upp och vem som blir uppassad skiftar och vi kan inte göra förutsägelser om beteende utifrån etnicitet.

John Cho från bl a American Pie

Frågan är dock om sängkammarrasismen är ok i positiva fall. Jag har vänner som exempelvis är anglofiler och tycker att det hetaste är män från USA, Australien, Storbritannien, Irland och Skottland. Jag kan själv säga att efter att jag träffade Mark så tycker jag att irländska män generellt sätt är väldigt attraktiva. Där kanske det mer har att göra med positiva erfarenheter av egenskaper som jag förknippar med irländska män.

Emanuella Riva och Eiji Okada i Hiroshima Mon Amour

Jag vill avslutningsvis säga att jag tror att problemen med sängkammarrasismen inte slutar i det att ett förhållande upprättas. Jag tror inte heller att det är lättare för vita kvinnor som lever med färgade män. Inte heller mannen som blev förälskad i en thailändska, eller den thailändska kvinnan som blev förälskad i en vit man. Vi tror ibland att världen är så enkel. Visst är vårt kategoriserande kanske en förutsättning för att vi ska klara oss. Vår fortlevnad kanske är beroende av en förmåga att dela in människor och intryck, men ibland, ibland tror jag att vi bara ska stanna upp. Vända på våra resonemang och utmana våra föreställningar.

Jag funderade på hur en text skulle kunna förändra eller försöka förändra synen på asiatiska män. Jag vet inte hur effektiva ord är i det här sammanhanget så jag letade reda på några sexiga män med asiatiskt utseende. Ni får gärna hjälpa mig med fler namn!

Så när jag läste Sydsvenskan i morse som vanligt, i texten till dagens födelsedag som var Stefan Zablocki hittar jag citatet

“Döm alltid människor som individer och aldrig som grupp. Det finns goda och onda människor i alla grupper. Engagera dig när orättvisor begås. Som passiv blir du medskyldig.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Where am I?

You are currently viewing the archives for March, 2010 at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts