Heterosexualitetens dåliga självförtroende

March 22nd, 2010 § 4 comments

Jag sitter och skriver ett paper om heterosexualitet och blir ganska tagen av det jag läser. Tre studier som består av antingen observationer av studenter eller intervjuer kring heterosexualitet ger en bild av en sexualitet som är relativt outforskad och ganska utskälld. Jag får ta del av två socialkonstruktivistiska teorier om hur den heterosexuella kvinnan respektive mannens identitet skapas och regleras och det får mig att fundera över vad det är som gör individer till heterosexuella. Jag tänkte att ni skulle få ta del av mitt paper i fyra delar, först ut är en mer allmän inblick i vad det innebär för ett antal studenter att vara heterosexuell. Studien är från USA och det bör vägas in i hur den tolkas och analyseras, kulturella skillnader bör tas i beaktning när det handlar om sexualitetsforskning. Ni får också tänka på att det endast är en studie som granskas i texten, därför ska vi vara försiktiga med att dra generaliseringar!

Den första studien jag läser behandlar hur heterosexuell medvetenhet hos studenter ser ut. A Qualitative Examination of Heterosexual Conscioussness Among Collage Students (Cole & Mueller, 2009) skildrar vad det kan innebära för studenter att vara heterosexuella i mer allmänna ordalag. Deltagarna i studien är 10 kvinnor och 4 män i åldrarna 20 till 24, samtliga heterosexuella. Studien var en explorativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågan som färgade studien var hur heterosexuella studenter förstår och meningsgör sin heterosexualitet. Utifrån denna fråga framkom fyra teman.

Att inte vara homosexuell

Studenterna identifierade sig själv som heterosexuella eftersom de varken hade utforskat sin sexualitet i fråga om samkönade relationer eller hade känt sig sexuellt attraherade av någon av det motsatta könet. De kunde beskriva skillnader i hur de förhöll sig i sina samkönade relationer i förhållande i motsats till sina erotiska relationer med någon av det motsatta könet. Gemensamt var också en frånvaro av ett problematiserande av deras sexualitet, den hade aldrig ifrågasatts, de bara var (heterosexuella) helt enkelt. Ett intressant begrepp som framkom i intervjuerna var heteroflexibility vilket enligt skaparen av det innebar att individen identifierade sig som heterosexuell, men var öppen för att utforska sin sexualitet i fråga om samkönade sexuella kontakter. Det motsäger den statiska definitionen av heterosexuell som någon som endast intresserar sig för det motsatta könet. Här är också första gången i studien som en jämförelse görs med att vara vit i fråga om etnicitet. Att för många vita så innebär etnicitet att man är färgad eller asiat, inte deras egen etnicitet som vit, en jämförelse dras således till hur heterosexuella menar bi- eller homosexualitet när man talar om sexuell läggning, att även heterosexualitet är en sexuell läggning glöms bort (Cole & Meuller, 2009).

Att vara i konflikt med sin tro

Då många av deltagarna i studien (Cole & Mueller, 2009) menar att de genom att erkänna sig som heterosexuella erkänner att det även existerar homo- och bisexualitet så innebär deras heterosexuella identitet att de ställdes i en konfliktrelation med sin tro eftersom många religioner beskrev som heterosexistiska och homofoba. Deltagarna upplevde därför en konflikt mellan sin egen värdegrund och den som deras religion vilade på. Här leds vi över till det tredje temat.

Att vara heterosexuell innebär att distansera sig från homofobi

Studenterna identifierade sin roll i ett samhälle med en mångfald av sexuella identiteter och på så sätt väcktes frågor kring heterosexism och homofobi. Att omfamna mångfalden inom sexuella identiteter var viktigt för deltagarna i studien och de var bekväma med att prata om homofobi och heterosexism. Vissa beskrev en personlig utveckling mot en större öppenhet om de som de beskrev som sexuella minoriteter (Cole & Mueller, 2009).

Att vara heterosexuell innebär att vara osynlig

Då jag för någon vecka sedan såg filmen A single man där homosexuella i 1960-talets USA benämns som osynliga blev den här punkten extra intressant för mig. Särskilt som vår kurs i HBT-kunskap öppnat upp för en mängd diskussioner kring synlighet/osynlighet i samhället av bi- och homosexuella. I Cole & Muellers studie (2009) så menas med osynlighet av heterosexuella att identiteten i sin roll av norm sällan uppmärksammas eller ifrågasätts. Återigen kommer en parallell till hur etniciteten som vit inte skärskådas på samma sätt som etniciteten som färgad i förhållande till hur identiteten som heterosexuell till bi- och homosexuell. Studenterna i den här studien (Cole & Mueller, 200) gjorde intressanta reflektioner kring homo- och bisexuella och beskrev mer negativa egenskaper när det gällde heterosexuella. En uppfattning fanns av att homo- och bisexuella i egenskap av en kulturell identitet hade fördelar som heterosexuella inte hade. Den här idealiseringen av homo- och bisexuella skulle kunna komma utifrån en mycket självkritisk ståndpunkt i egenskap av heterosexuell där en känsla av att tillhöra en heterosexistisk del av samhället skapar ett behov av att idealisera och höja upp homo- och bisexualitet (Cole & Mueller, 2009). Det beskrevs även i förlängningen ett behov hos studenterna av att få identifiera och konkretisera vad det innebar för dem att vara heterosexuella.

Nästa del i serien om heterosexualitet blir en djupdykning i hur en feminin heterosexuell identitet kan se ut. Därpå tänkte jag dela med mig av en studie kring heterosexuella mäns sårbarhet och avsluta med en diskussion kring vad en heterosexuell identitet kan innebära.

Heterosexuella veckan har börjat hos Saga om Sexologi!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , .

§ 4 Responses to Heterosexualitetens dåliga självförtroende"

 • Emil Nordlander says:

  Två tummar upp för heterosexualitetsvecka! Heterosexualitetsforskning verkar vara ett forskningsfält som antingen är eftersatt eller dåligt på att nå ut med sina resultat. Själv har jag inte läst så mycket mer analys/beskrivning av heterosexualitet än Sandra Dahléns Hetero, och den går ju inte in särskilt mycket på djupet. Jag är helt enkelt tokpepp på fler inlägg under den kommande veckan 🙂

  Även om många skriver om sex så är jag glad att ha hittat den här bloggen som har ett, kan man kalla det populärsexologiskt? perspektiv. Jag uppskattar helt enkelt forskningsanknytningen. Synd att det bara är en handfull som kommenterar, jag tror jag ska försöka sprida ordet.

  Det andra temat var särskilt intressant. Jag associerar löst till den där ursprungliga definitionen av heterosexuell, dvs. en njutningssökande sexualitet i kontrast till normal, barnalstrande sådan. Gemensamt blir då att heterosexuell är en överflödig benämning i en värld där alla har en “normal” sexualitet.

  • Saga says:

   Tack för uppmuntran, jag blir så glad över dina kommentarer! Jag tycker absolut att populärsexologisk är ett mycket bra ord för bloggen. Den sista delen ska jag absolut ge mig in närmre på, jag har letat efter en ingång till heterosexualitet som är lite mer positiv och kanske kan jag hitta den där i njutningssökandet.

 • Bo says:

  Heterosexualitet är trädet.
  Homosexualitet är en gren från detta träd.
  Svårare är det inte.

 • […] år sedan hade jag en inläggsserie om heterosexualitet som du kanske skulle finna intressant. Här hittar du de olika […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Heterosexualitetens dåliga självförtroende at Saga om Sexologi.

meta

 • Twingly BlogRank
 • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts