Den manliga sexualiteten går ut & köper sex?

January 30th, 2010 § 0 comments

Jag ser på Debatt i veckan och det väcks så många frågor. Programmet hade sin utgångspunkt i en dokumentär av Svante Tidholm om män som köper sex. Kanske är det omöjligt, men jag skulle uppskatta om vi kunde tala om manlig sexualitet utan att prata om våldtäkt eller sexköp. Det finns ett oändligt antal frågor som är intressanta i fråga om sexualiteten för många män och de flesta män ser inte våldtäkt eller sexköp som en del av sin manliga identitet. Debatten börjar med att yrkesverksamma och forskare inom sexualitet uttalar sig kring den högt uppsatte polismannen som är misstänkt för sexbrott. Det är intressant och fokuserat, men sedan glider debatten över till sexköp för att sluta i en diskussion kring vad som ryms inom begreppet manlig sexualitet. Ledorden för programmet är “Makt eller mansroll?”.

Bilden av mannens sexualitet som våldtäkt och sexköp är provocerande. Rymmer inte en sexualitet mer än olika fenomen? Var finns nyanserna? Det kan finnas en funktion i att inte se sexköpare som mycket speciella människor utan att visa på att många människor kan tänka sig att köpa sex, men att sedan koppla det till manlighet förstår jag inte riktigt. I en text så berättar dokumentärfilmaren Svante Tidholm om sina tankar kring den manliga sexualiteten. Jag tycker att mycket av resonemanget är intressant, om hur manlig närhet och gemenskap ofta får stå tillbaka trots att behoven av dem finns. Men att dra slutsatser om alla sexsäljare och sexköpare är farligt. Tidholm kritiserar heteronormen men bygger själv på den, var är flatorna och bögarna?

“När kvinnorna inte är nöjda, vill de inte ha sex. Tack och lov behöver de nuförtiden inte ha sex mot sin vilja. Men för män, som varken klarar av att vara lyckliga i sina liv, och inte heller får närhet och bekräftelse, kan det kännas hårt. Längtan efter känslan av att allt är bra – som finns i det sexuella mötet – blir stor”

Är inte längtan efter närhet och bekräftelse gemensam för många människor? Det finns inga färdiga svar om sexualitet och debatten är viktig. Vad ligger i den manliga och kvinnliga sexuella identiteten? Min lärare i sexologi i Malmö Niklas Eriksson har forskat kring män som säljer sex, jag har skrivit om den tidigare då den ger en mer nyanserad bild av vem som köper och säljer.

Forskning kan ha som mål att ge en möjlighet att dra generaliseringar, men det finns individer som befinner sig i svansarna av normalfördelningskurvan, vars beteende inte hamnar i medelvärdet. I vårt fall innebär det då att kanske går det att dra generaliseringar kring manlig och kvinnlig sexualitet, men vi kan inte säga att det gäller alla män och kvinnor.

Jag är också lite tveksam till bilden som det här debattprogrammet ger av de kvinnor som säljer sex. Inte heller de är stöpta enligt en och samma mall.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Den manliga sexualiteten går ut & köper sex? at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts