Sexualitet på Irland del 1

December 26th, 2009 § 1 comment

Ett av de stora samtalsämnena på Irland det här året är en rapport kring hur präster och biskopar utnyttjat barn. En äldre man som berättar för mig om sin syn på saken. Han har själv slutat gå i kyrkan trots att han är troende. Det är inte Gud han är besviken på förklarar han för mig utan på de som för hans talan. Så istället för att som förr gå iväg till kyrkan på julaftonskväll så stannar de hemma.

En yngre irländsk man berättar vad han tror om prästerna och biskoparna, något som är en ganska allmän teori här. Han menar att man tar mycket unga män, eller pojkar och för in dem i kyrkans värld. Redan innan de fått utveckla sin sexualitet så tas de bort från alla möjligheter att utforska den. Senare som präster så får de lära sig att det är en synd för dem att vara med kvinnor. Vi måste alltså förstå att för dessa män så är det en lika stor synd att vara med en kvinna som en man. Den kanske enda nära kontakt som de har med någon är den med sina korgossar, pojkar som står under dem i makthierarkin och som ska lära av dem, som står i beroendeställning till prästerna. För prästerna blir det kanske väldigt förvirrande med sin kärlek till pojkarna och prästernas egen sexualitet. Skillnaden mellan kärleken till den som vi vill vårda och ta hand om och den som vi knullar är inte klar för dem eftersom de aldrig får lära sig.

Kanske finns en del i förklaringen i ett maktmissbruk som har väldigt lite med sex att göra, men en del i förklaringen kan vara en samhällsstruktur som understödjer beteendet.  Att kräva avhållsamhet av människor kanske inte är humant. Den äldre mannen som jag pratar med menar att det skulle kännas helt rätt för honom om präster också fick ha en familj, jag säger att visst, så har vi det i Sverige med de protestantiska prästerna. Personligen tror jag att präster blir bättre på att stötta människor om de själva har upplevt hur det är att ha en familj och vilken svårighet och glädje det innebär.

Läs även andra bloggares åsikter om Irland, katolicism, pedofili, präster

Tagged , , ,

§ One Response to Sexualitet på Irland del 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Sexualitet på Irland del 1 at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts