Fina flickor knullar lagom

June 2nd, 2013 § 4 comments § permalink

I boken Sex is not a natural act & other essays från 2004 resonerar Leonore Tiefer om vilka sexuella problem som kommer att ge upphov till ett viagra för kvinnnor, kommer det handla om orgasmstörning, lustproblematik eller kanske båda två? Enligt Tiefer startar jakten på ett läkemedel för kvinnor motsvarande viagra i samma stund som läkemedelsföretagen inser de ekonomiska vinster som finns i en medicinering och nyligen publicerade DN en text med nyheten att ett viagra för kvinnor förväntas göra intåg på läkemedelsmarknaden. Texten, som jag uppfattar som lika delar en reklamtext från ett läkemedelsföretag som skrämselpropaganda från någon sexualfientlig rörelse, tar bland annat upp problematiken med de potentiella kvinnliga nymfomaner som läkemedlet kan tänkas skapa. Med nymfomani menas ofta överdriven sexualdrift, en diagnos i ICD 10.

Kommentaren om faran med nymfomani tror jag inte är någon tillfällighet. Det är säljande att reproducera bilden av den sexuellt utagerande kvinnan som innebär någon form av samhällsfara. Att prata om nymfomani går också i samma riktning som den samhällsdiskurs som vi ibland möter i media när det gäller sexmissbruk. Vissa praktiker lyfts som ofarliga, normala, önskade, andra praktiker som problematiska, abnorma och oönskade. Samma sak med frekvens av sexualitet. Vi ska absolut vilja ha sex, men inte för mycket. Då skulle det kunna påverka samhället till det negativa. Samtidigt får vi inte vara sexuellt tråkiga, vi ska utforska fast i en lagomgrad som motsvarar de light-BDSM-kit som du kan hitta i de större underklädesaffärerna. Du får gärna konsumera sexualitet, det är en livsstil, men när det gäller t ex frekvens eller antal partners så är det viktigt att inte gå utanför ramarna.

För några år sedan skrev jag om forskning om högsexuella kvinnor. Då kanske främst med vinkeln att de faktiskt finns. Intresset för sex är antagligen lika individuellt som intresset för andra fenomen. Nu kanske jag behöver lyfta de högsexuella kvinnorna igen, den här gången för att de framtälls som en samhällsfara. Jag önskar plats åt alla de som inte passar in i den smala ram av lust och förmåga som normen innebär. De som inte har så mycket lust och de som har lust i överflöd. Skapa nyanser och tolerans. Det sista vi behöver för att främja sexuell hälsa är fler smala normer att förhålla oss till.

Slutligen, med utgångspunkt i Tiefers resonemang om sexualitet och hälsa så tänker jag att precis som det kan vara aktuellt att vid depression att fråga dig hur din kontext, de du omger dig med och din omgivning, ser ut så kan det kanske också vid brist på lust och sexuell förmåga vara aktuellt att undersöka var problematiken du upplever kommer ifrån. Sedan kan du bestämma om du kan vara hjälpt av en medicinering, eller om du helt enkelt bara vantrivs i ditt sammanhang, i kulturen och kan blomstra i en annan kontext än den som du befinner dig i just nu. Är det strukturerna kring sex som skapar din dysfunktionalitet eller finns det ett reellt medicinskt problem?

Ursprungsartikeln från Daily Mail hittar ni här.

Kommentar till artikeln av Naomi McAuliffe.

En tidigare bloggpost om högsexuella kvinnor.

För en problematisering av en medikalisering av sexualiteten läs Leonore Tiefer, exempelvis Sex is not a natural act & other essays.

Läs även andra bloggares åsikter om DN, kvinnor, Leonore Tiefer, medikalisering, män, normer, nymfomani, sexualitet, viagra

Han är impotent

December 20th, 2009 § 3 comments § permalink

I Sydsvenskan i måndags läste jag om hur Malena Ivarsson gett sig ut på turnering med en kampanj som kallas Mannens Bästa angående impotens. Hon åker från stad till stad tillsammans med Eddie Sandström och pratar med män och deras partners om impotens och medicinering. Deras resa skildras i bloggen Mannens Bästa Bloggen. Jag läser några av historierna på bloggen om mötena som de är med om och också om hur Malena berättar om männens impotensproblem som något som tystas ner och inte pratas om. När männen väl söker hjälp så har de ofta försökt själva i flera år att hantera sina problem. De kanske har försökt att förtränga dem eller att beställa naturpreparat på internet för att få bukt med dem.

Jag försökte under några dagar skriva en text om männen och Malena. Det visade sig vara svårare sagt än gjort. När jag ska skriva om impotens så blir det svårt för jag kan inte förstå. Jag försöker, men hittar inte orden för jag vet inte hur männen känner sig och jag har svårt att föreställa mig det. Jag skrev och visade en manlig vän, han sågade och påpekade att jag valt helt fel bild, en bild på en grekisk staty med en kuk som såg lite konstig ut. Han förklarade för mig att det som männen med impotensproblem skulle se i den bilden var sin egen deformerade kuk och må ännu sämre. Utan att tänka på det så hade jag gjort världens tabbe. Jag tänker på hur mina yngre manliga vänner ibland berättat om misslyckade försök till samlag när ståndet svikit dem, men det är ofta med skrattet i rösten och i samband med festkvällar och hemsläp. De återbygger snabbt sitt sexuella självförtroende med någon annan. När blir det då en annan sak? När mannen väntar med att lägga sig för att inte behöva utsättas för fruns kontaktförsök som han inte tror att han kan möta? När han gång på gång erinrar sig att han inte får stånd. Det handlar kanske inte om penetration, det handlar kanske om något mer. Om hur vi känner oss sexiga både känslomässigt och funktionellt. Om hur vi kan känna våra kroppar svara på sexuell stimulering och känna att vi fungerar.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OBLLBaS8fGg]

Malena berättar hur impotensen blir extra tydlig för männen i juletider, när det ska mysas och ledigheten kanske känns som ett fängelse. Kanske leder en känsla av misslyckande och dåligt samvete över ståndet som inte infinner sig till dyra presenter och många extra julsnapsar. Vi kan prata om att bredda sex till mer än bara penetration, men en kropp som fungerar sexuellt är ändå lika viktig. Malenas tour är en kommersiell grej för potenshöjande medel. Gång på gång betonas läkemedel som boten. Det är bra, ge männen sitt stånd, men för alla de som inte söker hjälp så måste vi också diskutera hur vi ser på den impotente mannen. Vad vi lägger i begreppet impotent och varför det är så svårt att prata om.

Läs även andra bloggares åsikter om Eddie Sandström, impotens, Malena Ivarsson, manlig sexualitet, Mannens bästa, viagra

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with viagra at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts