Den sexistiska dansen?

January 19th, 2010 § 0 comments § permalink

Jag läser Tanja Suhinina om stormen kring Gudrun Schymans medverkan i Let’s dance. Från Suhininas blogg slussas jag vidare till Newsmill texter som vill värna om pardansen och dess roller.

Is it sexist to be sexy? tar upp några intressanta aspekter gällande dans och sexualitet. Dansen beskrivs som en sensuell konstform där man låter kroppen tala, utan något verbaliserande av vad som händer. Lacey Schwimmer, från finalen av det amerikanska So you think you can dance menar att sexigheten i dansen är något som bara uppkommer naturligt efter det att man tränat in koreografin.

Det gör mig lite förvirrad, jag tror inte att man kan se kulturella uttryck fritt stående från samhällsnyanser. Kulturen speglar mycket av det som händer i ett samhälle och är vi lite mer uppmärksamma så kan vi se det även i pardansen. Jag tror att man kan se mycken pardans som en lek med roller. Vem för, vem följer, dansar vi nära eller långt ifrån. Är vi passionerade eller kalla och precisa i våra rörelser. Dansen spelar också sexualiteten i det att den står för en form av intimitet och på många håll i världen speglar dansen också olika former av sexuella relationer. Tony Irving är inne på samma spår om att samhället på många sätt skildrats i dansen, men menar att den förändringen avstannat de senaste 40 åren i de dansformer som finns med i Let’s Dance. Jag tror att han har fel. Bara för att själva danserna inte förändras nämnvärt så innebär inte det att rollerna inte gör det. På många håll i världen dansar man dessa danser ytterst modernt i fråga om exempelvis sexuell läggning och det är min uppfattning att den moderna dansen på många håll är en lek med roller. Det är synd att slutklämmen på hans text är att mannen för och kvinnan  följer punkt slut. Den tar lite död på det ganska spännande danspolitiska resonemang som han för i början.

Den arena för lek med roller som dansen bjuder på går många av debattartiklarna miste om. Tony Irving skriver om pardansens förfall genom ett upplösande av rollerna. Det handlar inte om att upplösa några roller, det handlar om att fortsätta leka, dansa och känna oss sexiga i dansen oavsett vem vi knullar eller var vi placerar oss.

Läs även andra bloggares åsikter om Gudrun Schyman, Let's dance, Tanja Suhinina

Fråga Saga

December 8th, 2009 § 0 comments § permalink

Obs! Det går inte längre att fråga Darling

Jag har den senaste tiden sett en trend i att kritisera tidningssidornas sex- och relationsrådgivare. Vi kan läsa det här, här och här. Jag har också gjort det själv, här. Det görs även här och här.

En vän till mig reagerar spontant på ordet sexrådgivare med att konstatera att det oftast inte ges några råd alls, det handlar om att säga känn efter själv och det kan bara ni bestämma. Den senare tiden tycker jag mig ha kunnat se en annorlunda trend, en trend att mer och mer uttala sig utifrån sitt eget tyckande i spalterna. Jag tror att det går att koppla dels till att det går mer i takt med hur vi ser på terapi i modern tid, något som ska ge svar, ska hjälpa oss konkret, men också som ett svar på ett sensationssökande även inom rådgivning. Att ge någon råd om deras sexliv handlar om att balansera på en tråd av etik. Jag skrev precis så här om mitt arbete med bloggen

“I mitt arbete med bloggen så var frågor om etik ständigt närvarande. Det var viktigt för mig med en medvetenhet om mina reaktioner inför olika fenomen och sexuella företeelser. I Sexologi (Lundberg, 2002) läser jag ”När vi i vår yrkesroll konfronteras med sexologiska frågeställningar sätts inte bara vår sexologiska kunskap på prov, utan också vårt etiska förhållningssätt, våra subjektivt färgade sexuella normer, värderingar och vår sexualmoral kommer i dagen.”

Jag arbetade också med mig själv för att öka medvetenheten om de sexuella script. Dessa formar vårt samhälle i form av sexualideologi, den svenska kan sägas utmärkas av heterosexism och restriktiv sexualsyn (Ibid, 2002). Den vilar också på synen om en kärleksideologi, vilket innebär att erotik är tillåten under förutsättningen att det finns kärlek (Ibid, 2002). Lundberg (2002) drar också de paralleller som jag tidigare beskrivit mellan människors rättigheter och rörelser som kämpar för dem och synen på sexualiteten.

Även Hulter (2004) betonar vikten av en professionell hållning i mötet med klienters sexualitet. Hulter (2004) är även inne på de processer som viss information av sexuell karaktär kan framkalla hos de som arbetar professionellt med rådgivning.”

Linn Heed, vars svar angående bdsm kritiseras i vissa av bloggarna ovan, är en av Sveriges mest välutbildade sexrådgivare, det är därför extra sorgligt att läsa hennes svar. För mig blir det väldigt tydligt att hon fallit i fällan. Hon drar slutsatser utifrån en kort text om saker som vi rimligtvis inte kan veta något om. Kanske måste vi acceptera att en sexrådgivningsspalt är vad den är. Den fyller en fin funktion bara genom att upplysa andra om att de inte är ensamma om sina problem. Jag tror också att det är viktigt att tänka på att även kritiken som vi ger av spalterna är färgad av värderingar, i det fallet våra egna. Jag gillar definitioner. Här är WHO’s av sexualitet

Sexualitet är en väsentlig del av att vara människa genom hela livet och innefattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar, fantasier, önskningar, normer, attityder, värderingar, beteenden, praktiker, roller och relationer. Medan sexualitet kan omfatta alla dessa dimensioner, upplevs och uttrycks inte alltid alla av dem. Sexualitet påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, legala historiska, religiösa och andliga faktorer.”

(Hulter, 2004)

Så brett kan man se sexualitet. Då är det inte så konstigt att vi inte kan rymma den i en frågespalt eller blogg, men jag tycker ändå att vi kan göra ett ärligt försök. Snart kan ni fråga Saga.

Läs även andra bloggares åsikter om BDSM, Helena Bergman, Linn Heed, Pillowtalk, sexualitet, Tanja Suhinina

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Tanja Suhinina at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts