Bara en strippa

June 16th, 2011 § 0 comments § permalink

Jag läser Sydsvenskans insändarsida Ordet och en av insändarna illustreras av en kvinna som dansar runt en stång i små rosa trosor. Hennes bröst är nakna och i handen håller hon ett tomtebloss. Insändaren handlar om hur regiondirektörer på Region Skåne använt skattemedel till att gå på strippklubbar i Barcelona.

Bildsättning i förhållande till sexualitet är intressant. Det är en balansgång och ofta krävs ett metaresonemang för att den inte ska kännas stereotyp eller underbygga de maktstrukturer som redan finns i samhället. I det här fallet har jag vissa invändningar. Jag tänker så här, jag undrar hur mycket kvinnan på bilden fått betalt och om det går att ställa i förhållande till det antal läsare som idag kommer att öppna tidningen och läsa Ordet. Om Sydsvenskan hade publicerat en mer konstnärlig bild på en naken person, kanske till och med en känd naken person, så gissar jag att beloppen hade varit i en annan klass. Nakenhet och ekonomi är starkt knutet till social och kulturell tillhörighet.

På vissa sätt innebär publiceringen av bilden på den nakna kvinnan i förhållande till insändaren att hon än en gång exploateras. Hon får stå som symbolik för de kvinnor som regiondirektörerna mött på strippklubbarna och jag är tveksam till om hon blivit tillfrågad om detta. Jag vet inte heller om jag personligen anser att det är motiverat att illustrera en insändare om just exploatering av kvinnor och maktkorruption med en enskild halvnaken person.

Ibland reproduceras kvinnan som strippars utsatthet i diskussionen kring just hennes utsatthet, ofta oavsiktligt, men ändock. Regioncheferna illustrerar inte insändaren, det gör en naken kvinna utan namn, men hon är ju bara en strippa.

Läs även andra bloggares åsikter om exploatering, makt, Region Skåne, strippor, Sydsvenskan

Vad är en nakenbild på internet?

January 27th, 2010 § 2 comments § permalink

Min helg tillbringade jag till stor del med att prata med olika människor om sociala medier. Alla var överens om att Facebook, Twitter och andra communities spelade stor roll i deras liv, men också om att det inte fanns så många strategier för hur de använde sig av dem. Många var ständigt uppkopplade i sina telefoner och samtal med andra avbröts ofta av att de kollade sin iPhone. Vissa hade bestämt sig för att ha mobil- och datorfria kvällar, och hade en tanke om att sådana lösningar skulle bli allt vanligare i deras förhållningssätt till internet. Jag har tidigare varit inne på att internet kanske kan ses som vårt nya offentliga rum, men på många  sätt är internet även ett privat rum. Gränser mellan offentligt och privatliv suddas ut och det som man trodde var privat är offentligt för andra. Kanske är vi helt enkelt nya på spelplanen och lite okunniga om reglerna fortfarande. Det tror jag även gäller internet i sexuellt syfte.

Sydsvenskan intervjuar doktoranden Pernilla Nigård angående ungas aktivitet på erotiska communities som exempelvis porrigt.se. Slutsatserna efter Pernillas intervjuer blir att tjejerna är ute efter bekräftelse och killarna efter sex. Man har också sett ett könsstereotypt mönster i hur bilderna ser ut, tjejerna uppmärksammas för bröst och blottade kön och killarna för spänst och muskler. I ett samtal med Ina Alm (mediepedagog på Pedagogiska centralen i Malmö) får jag en bild av att många unga inte säger sig lägga upp lättklädda bilder om man frågar dem. Ina menar att det kan handla om att de helt enkelt inte ser sina bilder som “nakenbilder”, kanske har deras intentioner från början inte varit att ladda upp en “naken” bild utan nakenheten kan förklaras med ett allt mer avklätt bildspråk i reklam och kultur. Kanske är definitionen av en mer eller mindre avklädd bild svår att göra, vad är naket och vad är lättklätt. Är lättklätt ett blottat kön?

Jag funderade lite på hur man kan förhålla sig till behovet att lägga upp mer eller mindre nakna bilder på internet. Jag kan se minst tre olika förhållningssätt som drivs i media, på bloggar, i tidningar, gemensamt är att vi nog måste börja förhålla oss. Frågan om uppladdning av lättklädda bilder gäller inte bara unga människor, kanske är unga människor de som har de mest välutvecklade förhållningssätten i det att de är uppväxta med internet och har internet som en del av sitt vardagsliv.

1. Motverka att bilderna läggs upp på nätet

De som går på den här linjen menar att individen har mycket liten eller ingen kontroll över bilder som laddats upp på internet. Bilder kopieras och sprids även om du ställt in att de bara ska vara tillgängliga för ett begränsat antal individer. Hur många kan säkert säga att ingen av deras 300 Facebookvänner skulle sälja vidare bilder på dem? Vissa menar att explicita bilder kan förstöra framtida karriärer och utbildningsmöjligheter. Genom att upplysa om negativa konsekvenser av att ladda upp lättklädda bilder så hoppas man kunna motverka det.

2. Informera om hur man kan lägga upp bilder på ett smart sätt

I artikeln nämns att många av de som laddar upp lättklädda bilder själva har strategier för hur de gör det. Att inte visa både ansikte och kropp på bilderna. Att försöka reglera och begränsa vem som ser bilderna samt att pixla ansikten och ta bort födelsemärken som kan göra individen mer identifierbar. Någon nämner även att göra bilderna svart/vita skulle vara ett sätt att göra dem mer konstnärliga och på så sätt mer ok. Om det är du som laddar upp bilderna så har du också en möjlighet att styra hur de ska se ut. Kanske skulle man kunna sammanställa råden i en guide, att tydliggöra kunskap om bildspråk på internet för fler? Jag tror att det hade varit utmärkt att vända sig till ungdomar för att få hjälp med hur den guiden ska se ut. Kanske är det en bra idé att erotiska forum på internet innehåller en sådan guide? Att prata om det på it-undervisningen i skolan kanske också är en bra idé.

3. Det spelar ingen roll

Att hävda som exempelvis Johanna Sjödin gör att det inte spelar så stor roll om det florerar nakenbilder på en. Att mena att det är en kulturyttring av vår tid som inte innebär några begränsningar för den som är naken utan är något som alla unga mer eller mindre gör. I det att det är så många som laddar upp bilder ligger att det inte längre kommer att förstöra jobbchanser eller utbildningsmöjligheter.

Sydsvenskans artikel är en i en serie.

Läs även andra bloggares åsikter om internet, Johanna Sjödin, naken, Pernilla Nigård, Sydsvenskan

Är sex kärlek?

January 20th, 2010 § 8 comments § permalink

Här är en bild från RFSL’s nya kampanj som Sydsvenskan inte vill publicera eftersom de menar att den är sexistisk. Kampanjen kallas “Kärleken har många ansikten” och kanske ligger lite av förvirringen här. Att likställa sex med kärlek kanske skapar problem. RFSL’s bild kanske är en bra bild som representant för sex mellan kvinnor, mindre bra om den ska representera kärlek?

Att likställa kärlek med sex är RFSL långt ifrån ensamma om. Vi har en historia av en kärleksideologi när det gäller sex, vilket innebär att man likställer ett sexuellt förhållande med ett kärleksförhållande, att sexualitet i kärleksförhållande är finare. Jag tror att det är en ganska begränsande bild av sexualiteten att likställa den med kärlek, en bild som kanske ger upphov till en känsla av otillräcklighet om inte kärlekskänslorna infinner sig. Tilläggas bör att flera av de andra bilderna från kampanjen är påklädda. Sydsvenskan är nog tyvärr lite fel ute när de likställer sexig med sexistisk, men diskussionen om sex och kärlek är mycket välkommen!

Filmer från kampanjen kan ni se här. Resumé har intervjuat Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström.

Läs även andra bloggares åsikter om HBTQ, kärlek, RFSL, sexualitet, Sydsvenskan

Att sexsurfa

January 17th, 2010 § 1 comment § permalink

I höstas kom en undersökning från World Internet Insitute som visade på att 17 % av de vuxna internetanvändarna tar del av sexuellt innehåll på nätet. En artikel i Svenska dagbladet berättar om hur formuleringen i undersökningen ändrats från pornografiskt innehåll till sexuellt innehåll. Jag tror att detta säger något om hur vi ser på sexsurfande, kanske att acceptansen ökar för att göra det.

Under mitt arbete i sexologin väcktes frågan vad internet egentligen har för inverkan på sexualiteten och hur vi använder internet i sexuellt syfte. I ett sökande efter mer kunskap gällande frågorna så hittade jag artikeln The Internet’s impact on sexuality: A critical review of 15 years of research (Döring, 2009). Efter en granskning av ett antal artiklar rörande internet och sexualitet så definierar Döring sex underrubriker i hur människor använder internet till kopplat till sexualitet. Dessa är pornografi, sex shops, säljande av sex, sexualupplysning, sexuell kontakt samt sexuella subkulturer. Detta visar ytterligare på hur bilden av porrsurfande = sexsurfande inte längre stämmer.

Sexualupplysning via internet innebär enligt Döring två olika arbetssätt. Det handlar om att sprida och få information om sexualitet, men också om att uppmärksamma och förändra attityder och beteenden gällande sexualitet.

I artikeln  konstateras också att då datorer spärras för pornografi så spärras de också i stor utsträckning för information om sexualitet. Tänk exempelvis på filter som ska skydda barn från porr, i och med dessa filter så skulle man alltså också kunna sägas förhindra ett spridande av information gällande sex.

En viktig aspekt av spridandet av information angående sexualitet på internet är den att informationen ska vara korrekt. Internet kan användas för att sprida redan existerande felaktiga påståenden angående sex som exempelvis ”homosexuality can and should be cured” eller att sexuell avhållsamhet är ett bra preventivmedel för tonåringar. Men spridandet av felaktig information på internet är givetvis inte enbart avgränsad till information gällande sexualitet, de flesta vet att det krävs ett kritiskt granskande när det gäller internet precis som av litteratur.

Studien lyfter även fram att bloggarna likt Lillaxtras som jag tidigare nämnt också kan fylla en sexualupplysande funktion i det att bloggarna genom att dela med sig av sitt eget sexliv visar på en mångfald inom  sexualitet, det skulle kunna bidra till att läsare känner mindre skam över sitt eget sexliv. Möjligheten till anonymitet är också något som betonas i artikeln, som tidigare nämnt så valde jag att inte vara anonym, men visst kan anonymiteten ha en funktion i form av att den kanske bidrar till en större öppenhet gällande sexualitet . Denna punkt tycker jag är intressant eftersom man sällan talar om positiva effekter av “sexbloggande”. Ofta ligger fokus på ett självutlämnande och de problem som man ser att det skulle föra med sig.

Dörings artikel är intressant eftersom den ger en helhetsbild över internet och sexualitet. Forskningen visar på att internet inte enbart är sexuellt i form av porrsurfande utan att det finns en mängd andra aspekter att väva in. Kanske kan man på många sätt se internet som det moderna offentliga rummet. Vad vi möter där måste vi kunna diskutera och ifrågasätta. Precis som de sociala medierna som Facebook och Twitter har en inverkan på mångas vardagsliv så färgas även sexualiteten av det som vi möter och gör på internet. Sydsvenskan skriver om “Kollektivt kvittrande” och jag tror att man kan dra liknande paralleller till skapandet av individens sexualitet på nätet.

Att sexsurfa kan innebära att söka efter porr, men det kan också innebära ett sökande efter information, kunskap och kontakter med koppling till sex. Den sexsurfande svensken är inte längre någon främmande fågel utan twittrar för full hals.

Läs även andra bloggares åsikter om Döring, Facebook, internet, Lillaxtra, sexualitet, Skånska Dagbladet, Sydsvenskan, Twitter

Sexkrydda i Man Magazine

December 15th, 2009 § 0 comments § permalink

Idag debuterar jag som sexexpert i tidningen Man Magazine. Det känns otroligt roligt och som en milstolpe på vägen att bli sexolog. Min första fråga behandlar ämnet trekanter och jag tycker att det känns väldigt rätt i tiden. Att ha en trekant eller gruppsex kan man se som ett ärligare alternativ att krydda sitt sexliv med än att vara otrogen. Det är ett sätt att utforska andra sexuella sammanhang utan att ljuga eller föra sin partner bakom ljuset.

Först några begrepp

Swinging

Trekant

Gruppsex


När jag började fundera på trekanter och gruppsex så kom jag att tänka på en artikel i Sydsvenskan för något år sedan. Artikeln behandlade ämnet swingers och fick ett enormt gensvar. Att människor väljer att vara okonventionella i sin sexualitet kanske är mer vanligt än vi tror, kanske är bilden av det konventionella sexet något som vi skapat i tanken. Något av det fina med artikeln i Sydsvenskan är att den skildrar mångfalden av personer som engagerar sig i swingersrörelsen. Det finns alla samhällsklasser och ålderkategorier representerade, inte sällan medelålders par. I artikeln i Sydsvenskan gör de samma reflektioner angående otrohet som jag gör, för dem blir deras swinging ett sätt att inte vara otrogna mot sina partners.

Var kan man då få kontakt med någon att bredda sin och sin eller sina partners sexualitet med? Sajter som svenskaswingers.se, porrigt.se och lustkammaren.se är sådana platser. Många diskuterar erfarenheter av trekanter på internet, här är några forum. Passagen Debatt, Familjeliv, samt Cosmopolitan.

Vad skulle då kunna vara negativt med en trekant eller gruppsex? Könssjukdomar, för det första, känns ju inte som en gjuten konsekvens. Svartsjuka är något som andra nämner, om du är osäker på dig själv så kanske situationen där du är naken tillsammans med din partner med en annan person känns väldigt jobbig. Många beskriver en mycket stark känsla första gången de ser sina partner ha sex med någon annan. En annan del av det hela tror jag kan vara en skamkänsla efteråt. Kanske har man stärkt sig lite med alkohol innan och när ruset försvinner så känner man sig inte lika modig och säker.

Blir det någon skillnad om man är två tjejer och en kille eller två killar och en tjej? Jag och några vänner diskuterade detta. Vi kom fram till att det antagligen handlade mer om individuella skillnader, hur man kände för sig själv och sin partner. Ens självförtroende, även sexuellt, men visst kan det handla om könspreferens också. Det är intressant hur det i Sydsvenskans artikel beskrivs hur mäns sexualitet med varandra tonas ner i swingersammanhangen. Är det så att vi har lättare för kvinnor som har sex än man som har det?

Mig kan ni läsa i varje nummer av Man Magazine (inte på hemsidan än)! Skynda till närmsta affär och köp en nu. Senare idag eller imorgon kan jag dessutom bjuda på lite nya bilder från Malin Falk på vintrig pin up’a.

Läs även andra bloggares åsikter om gruppsex, Man Magazine, swingers, Sydsvenskan, trekant

All you need is love

December 7th, 2009 § 1 comment § permalink

Sydsvenskan skriver om ett teaterprojekt i Malmö. Föreställningen heter All you need is love och kommer att spelas på Intiman. Sex homosexuella män driver historien framåt och jag hoppas att detta är ännu en av senare års mer nyanserade skildringar av homosexuella män. Två andra exempel är Brokeback Mountain och Patrik 1,5

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=73AvGNSiVIU]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-xuugq7fito]

Har ni några exempel med kvinnliga huvudrollsinnehavare (Förutom Fucking Åmål)?

Läs även andra bloggares åsikter om Brokeback Mountain, homosexualitet, Intiman, Patrik 1 5, Sydsvenskan

Husockupation & HBT

November 21st, 2009 § 0 comments § permalink

Igår vid 21-tiden kom en polisbil körandes utanför mitt jobb. Några timmar därefter följde fyra piket-bussar och snart var pressen på plats också. Det handlade om den första svenska Queer-ockupationen någonsin av ett hus vid Botulsplatsen i Lund. Sydsvenskan beskriver ockupationen som ett sätt att uppmärksamma HBT-frågor och kopplar samman den med kampanjen Bara Bröst som drivits i bland annat Malmö. Grupperna kopplar samman sexuell identitet med politik på ett aktivt sätt.

Foto: Oqupation

Idéerna bakom ockupationen finns att läsa på http://oqupation.blogspot.com/, jag tycker att det är viktigt att man gör det om man tänker uttala sig om den. För uttala sig kommer människor att göra, den kommer att kritiseras och rosas och då tycker jag att det är på sin plats att man vet vad begreppen innebär. Jag ser det som ett problem med en aktion likt den här. Hur många som läser Sydsvenskans artikel känner sig insatta i queer-begreppet? Hur många tycker sig veta vad det normlösa samhället är? Förstår allmänheten kopplingen till att ockupera hus?

Foto: Oqupation

En annan aspekt är den att grupperna kan uppfattas säga sig föra HBT-rörelsens talan. Det blir lite problematiskt eftersom man använder sig av civil olydnad och ockupation som en strategi och inte alla inom HBT-rörelsen skriver under för det. På samma sätt som en stigmatisering av HBT leder till en vi och dem känsla så kan aktioner likt den här skapa klyftor inom rörelser som verkligen inte behöver det. På sidan Hardqueer diskuteras detta i kommentarsfälten

“Förbannade SVIN som drar ner hela HBTQ-världen i skiten p.g.a korkade jävla ockupationer med enda avsikt att smutskasta alla oss andra. Jag vet att ni är medvetna om hur mycket ni skadar för oss andra som kämpar med att HBTQ-samhället ska bli mer accepterat.

Jag säger inte att vi ska assimileras till fullo i heterovärlden, men detta är att gå åt helt fel håll.”

Frågan om detta är ett bra sätt att skapa debatt om HBT-frågor kommer med all sannolikhet att diskuteras. Kom då ihåg, att en sexuell identitet inte är likställt med ett visst politiskt perspektiv. Precis som att de som tillhör heterosexuella inte alla delar samma politiska åsikter så gäller detta även för homo, bi och transpersoner.

Läs även andra bloggares åsikter om Bara Bröst, Hardqueer, HBT, ockupation, Sydsvenskan

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Sydsvenskan at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts