Onyanserat om strippor eller hopp om mänskligheten i Lundagård?

October 5th, 2009 § 1 comment § permalink

Studenttidningen Lundagård skriver och förfasar sig över annonser angående arbete som strippa i Danmark som publicerats i Metro Student Magazine. På ett sätt tycker jag att det är ganska skönt att man i artikeln inte känner något behov av att argumentera eller göra några vidare efterforskningar vad gäller hur det egentligen ser ut att arbeta som strippa i Danmark. Det är som att det redan är självklart för läsare att en annons om strippor är förnedrande för de som läser och oetisk. Eftersom det fanns en klar koppling till prostitution, då det enkelt även gick att köpa sex på klubbarna, så kanske fördömandet blir ännu enklare. Jag saknar dock nyanser i Lundagårds artikel. När vi gång på gång läser om studenter (tjejer och killar) som strippar eller säljer sex så kanske vi får gå lite djupare in på fenomenet. Det kanske hade varit på sin plats att intervjua någon som jobbar som strippa i Danmark, eller ställa sig frågan varför just studenter anses vara en lukrativ målgrupp?

Läs även andra bloggares åsikter om ekonomi, Lundagård, Metro Student Magazine, strippor, studenter

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with studenter at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts