Bara en strippa

June 16th, 2011 § 0 comments § permalink

Jag läser Sydsvenskans insändarsida Ordet och en av insändarna illustreras av en kvinna som dansar runt en stång i små rosa trosor. Hennes bröst är nakna och i handen håller hon ett tomtebloss. Insändaren handlar om hur regiondirektörer på Region Skåne använt skattemedel till att gå på strippklubbar i Barcelona.

Bildsättning i förhållande till sexualitet är intressant. Det är en balansgång och ofta krävs ett metaresonemang för att den inte ska kännas stereotyp eller underbygga de maktstrukturer som redan finns i samhället. I det här fallet har jag vissa invändningar. Jag tänker så här, jag undrar hur mycket kvinnan på bilden fått betalt och om det går att ställa i förhållande till det antal läsare som idag kommer att öppna tidningen och läsa Ordet. Om Sydsvenskan hade publicerat en mer konstnärlig bild på en naken person, kanske till och med en känd naken person, så gissar jag att beloppen hade varit i en annan klass. Nakenhet och ekonomi är starkt knutet till social och kulturell tillhörighet.

På vissa sätt innebär publiceringen av bilden på den nakna kvinnan i förhållande till insändaren att hon än en gång exploateras. Hon får stå som symbolik för de kvinnor som regiondirektörerna mött på strippklubbarna och jag är tveksam till om hon blivit tillfrågad om detta. Jag vet inte heller om jag personligen anser att det är motiverat att illustrera en insändare om just exploatering av kvinnor och maktkorruption med en enskild halvnaken person.

Ibland reproduceras kvinnan som strippars utsatthet i diskussionen kring just hennes utsatthet, ofta oavsiktligt, men ändock. Regioncheferna illustrerar inte insändaren, det gör en naken kvinna utan namn, men hon är ju bara en strippa.

Läs även andra bloggares åsikter om exploatering, makt, Region Skåne, strippor, Sydsvenskan

Onyanserat om strippor eller hopp om mänskligheten i Lundagård?

October 5th, 2009 § 1 comment § permalink

Studenttidningen Lundagård skriver och förfasar sig över annonser angående arbete som strippa i Danmark som publicerats i Metro Student Magazine. På ett sätt tycker jag att det är ganska skönt att man i artikeln inte känner något behov av att argumentera eller göra några vidare efterforskningar vad gäller hur det egentligen ser ut att arbeta som strippa i Danmark. Det är som att det redan är självklart för läsare att en annons om strippor är förnedrande för de som läser och oetisk. Eftersom det fanns en klar koppling till prostitution, då det enkelt även gick att köpa sex på klubbarna, så kanske fördömandet blir ännu enklare. Jag saknar dock nyanser i Lundagårds artikel. När vi gång på gång läser om studenter (tjejer och killar) som strippar eller säljer sex så kanske vi får gå lite djupare in på fenomenet. Det kanske hade varit på sin plats att intervjua någon som jobbar som strippa i Danmark, eller ställa sig frågan varför just studenter anses vara en lukrativ målgrupp?

Läs även andra bloggares åsikter om ekonomi, Lundagård, Metro Student Magazine, strippor, studenter

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with strippor at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts