Svenssonsex med sexuellt maktspel – passiv eller undergiven?

May 25th, 2011 § 0 comments § permalink

Under en middag i veckan gick diskussionen varm kring sexuella maktspel. Det som avsågs var maktspel där rollerna inte var tydligt formulerade från början utan kanske mer någon form av Svenssonsex med BDSM-tendenser. En av middagsdeltagarna uttryckte viss förvirring kring vad den passiva rollen innebar. Passiv i sängen var för personen något dåligt, att “bara ligga där”, synonymt med att inte anstränga sig. I diskussion med den mer dominante parten uttryckte denne att hen såg det mer som att personen följde med och blev förd, vilket var positivt och hett enligt henom. Denna bild av den undergivna rollen styrktes av andra middagsdeltagare som pekade på skillnaden mellan att vara passiv och att vara undergiven, där den undergivna roller var minst lika ansträngande och aktiv som den dominanta.

Är det så att vi förmedlar en negativ tolkning av ordet passiv som sedan hänger med i vår syn på olika sexuella roller? Är de sexuella rollerna isolerade till sexlivet eller följer de med till andra sociala situationer? Om jämställdhet och lek med makt skriver Esther Perel så här

“Vissa skulle säga att Elisabeths smak för undergivenhet bara speglar den gamla vanliga manliga dominansen. De skulle hävda att sexuella beteenden där den ena partnern är dominant och har kontroll medan den andra är passiv och svag, till sin natur är hierarkisk, förtryckande och egentligen föga mer än ett extra sexistiskt uttryck för patriarkatet”

Perel skriver om hur strävan efter jämlikhet och jämställdhet inverkar negativt på sexlivet, hon pekar på hur de t o m kan leda till tråkig sex. Att värderingar som samförstånd, kompromisser och rättvisa kan påverka sexualiteten negativt. Hon understyrker dock skillnaden på sexuellt maktmissbruk och sexuella maktlekar. Om den passiva rollen skriver hon så här

“I vår kultur förknippas passivitet med kvinnlighet och svaghet. Följaktligen skapar passiviteten stora emotionella konflikter hos män (och även hos många kvinnor).”

Det blir någon form av moment 22 där män med passiv roll inte lever upp den den manliga sexuella stereotypen och kvinnan med passiv roll är förtryckt. Kan den passiva rollen vara rätt eller är passivitet något fult i den västerländska kulturen? Jag frågar mig var lösningen ligger, går det att bortse från könsrollerna i resten av livet och frikoppla dem från sexualiteten? Ska vi fokusera på rollen som individ med en sexualitet och inte problematisera könstillhörigheten? Är det möjligt?

Kanske är kärnan att leken med roller och leken med makt får ta plats, jag funderar dock på rörligheten i rollerna. Kan vi tänka oss att byta roll om vår partner efterfrågar det, och hur länge i så fall? Hur djupt rotat är det sexuella maktspelet och är rollerna statiska eller föränderliga?

Här kan ni läsa en klassiker om när jag gick på fetischfest.

Jag har även skrivit om våldsamt sex eller sexuellt våld.

Ligga med P3 har tema BDSM den här veckan.

 

 

 

Läs även andra bloggares åsikter om BDSM, dominans, fetisch, lek, makt, S&M, sex, sexualitet

Sexualiteten och språket

October 6th, 2009 § 2 comments § permalink

Den här cirkeln av Gayle S Rubin visar på sexuell aktivitet hierarkiskt indelad där den inre cirkeln kallas “den välsignade cirkeln” och den yttre cirkeln som står för mindre accepterat sexuellt beteende. Jag kommer antagligen att återkomma mer till den då den i sig är ett väldigt intressant fenomen, men i det här inlägget vill jag fokusera på språk.

Jag tror att en anledning till att sexualitet ofta blir svårt att prata och skriva om är det gapet som finns mellan språkbruket som vi använder oss av privat och språkbruket som anses vara professionellt och mindre värdeladdat. När jag satt och svarade på mina instuderingsfrågor i sexologin så kom jag på mig själv med att först skriva exempelvis stånd, vilket var ett ganska lätthanterligt ord för mig för att sedan ändra det till erektion som kändes svårare att relatera till. Då började jag fundera över språkets betydelse i sexuell kommunikation, finns det precis som i Rubins cirkel ett finare och ett fulare sexspråk och kan vi hitta något sätt att få dem att mötas? För mötas måste de nog göra eftersom vissa uttryck enbart finns på det “dåliga” språket.Vilka ord befinner sig innanför cirkeln och vilka utanför? Är det viktigt för oss att markera tabun och samhällsnormer även i vårt språk?

Blir det lättare i t ex terapisammanhang att få människor att prata om sin sexualitet om de får lov att använda sig av sitt eget språkbruk? Om vi öppnar för att de får säga kuk eller fitta, eller mutta och pitt  om det är det som känns mest naturligt för dem? När jag har läst litteratur på engelska eller norska om sexualitet så har jag funnit det ganska befriande att jag inte har så klara idéer om vilken värdeladdning orden har.

Jag tror också att vi måste vara mer noga med definitioner av begrepp kopplade till sex, vad är vad? Att sätta ord på sina handlingar är ett utmärkt sätt att undvika missförstånd och obekväma situationer. Det är också ett väldigt bra sätt att förmedla vad man vill och inte vill. Jag tror att alla Svensson-par hade mått bra av att kunna säga

– Älskling, idag känner jag bara för lite vaniljsex!

Så vet den andre vad partnern har för förväntningar, kanske stoppar in handklovarna i garderoben, men ges också en möjlighet att berätta om de själva var ute efter lite S&M. Mycket kan kommuniceras med enbart kroppsspråk, men för att möta det sexuella tryck som finns i vår vardag tror jag att ett fungerande språk är ett måste. Väldigt många kvinnor får aldrig orgasm och jag tror att deras partners vill veta det. Nu blir jag lite arg på mig själv för jag kan inte komma på något motsvarande kommunikationsproblem för män, men det får ni hjälpa mig med.

Läs även andra bloggares åsikter om Gayle S Rubin, orgasm, S&M, sexualitet, språk, vaniljsex

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with S&M at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts