Sexmissbruk

December 22nd, 2009 § 2 comments § permalink

En i raden av kända män som sägs ha ett sexmissbruk

I förra veckans Debatt (17/12-09) användes begreppet sexmissbruk flitigt, men vad innebär det egentligen och vem är sexmissbrukare?

En organisation som arbetar med sexmissbrukande individer med samma system som Anonyma Alkoholister är SLAA, anonyma sex och kärleksberoende. På deras hemsida finns ett självtest som ska visa på ett eventuellt riskbeteende. Ett sexmissbruk skiljer sig inte från alkohol eller drogmissbruk i annat än att det är sex som missbrukas, men det kan vara intressant att diskutera definitioner och kulturell koppling. På senare år har nämligen sexmissbruk blivit något av ett inneuttryck som ofta förekommer i kvällspress och kändisskvaller. Inte sällan förklaras kända människors otrohet med sexmissbruk och vissa menar att det är en trendig förklaring till ett ganska vanligt beteende. Man kan också fråga sig vad som är ett sexuellt utforskande och vad som är ett missbruk. På SLAA’s hemsida kan man få hjälp att avgöra om ens sexvanor handlar om ett bruk eller missbruk.

Maj-Briht Bergström-Walan skriver i en text om sexmissbrukare att de flesta är män, det är dock kvinnorna som söker hjälp för männens beteende. Hon beskriver också hur ett sexmissbruk inte behöver handla om en fysisk sexuell kontakt med en annan människa, det kan också handla om t ex ett tvångsmässigt porrsurfande eller internetsex. Hon drar en parallell till blottare som en form av sexmissbrukare.

Många gånger har jag läst om kända män som är otrogna gång på gång, inte sällan förklaras deras beteende med sexmissbruk. Jag undrar om inte lika många kvinnor är otrogna och varför deras beteende inte uppmärksammas i lika hög grad. Är de som en man säger i Debatt smartare och blir mer sällan upptäckta? Jag tror att det är viktigt att poängtera att all otrohet inte handlar om sexmissbruk, men viss kanske gör det. Man skulle också kunna se sexmissbruk som en lätt förklaringsmodell till ett beteende som vi inte kan förstå. Jag tror att precis som vi vid viss kriminalitet vill hitta förklaringar i psykisk ohälsa eller sjukdom så letar vi efter sätt att förstå varför någon är otrogen, beredd att lämna sin familj som vi kanske värnar högt själva. Kanske är det väldigt svårt att se att förklaringen kan vara att vi är mänskliga och inte ofelbara.

Jag sökte lite information om kvinnliga sexmissbrukare och hittade ett informationsblad från National Council Information Statement; Woman Sex Addicts angående kvinnliga sexmissbrukare. Författarna förklarar bristen på dem med att kvinnor lärs in i ett annat sexuellt beteende än män. Vi uppmuntras snarare att använda sin sexualitet på ett förförande och manipulativt sätt än på ett rakt och direkt. De menar också att kvinnor i högre grad än män kallar sig kärleks/relationsmissbrukare, trots att det kanske ibland inte alls handlar om “kärlek” utan snarare om ett behov av psykisk och fysisk bekräftelse som uppnås genom sex. Det blir dock mer accepterat att som kvinna klassa sig själv som kärleksberoende än sexmissbrukare. Som exempel på hur det sexmissbrukande beteendet kan se ut så ger författarna överdrivet flirtande, dans och att göra sig utseendemässigt förförisk, att visa sig naken i fönster, förföra yngre personer, gifta män, chefer och tvångsmässig onani. Många av de här sakerna gör vi varje dag, vi flörtar lite, klär oss så att andra ska finna oss attraktiva och har kanske sexuella relationer som inte riktigt passar in i de sociala normerna. Artikeln betonar det här, hur hårfin gränsen är mellan ett missbruk och ett bruk. Vi får också veta hur många av kvinnorna söker hjälp, men kanske inte direkt för sitt sexmissbruk, det missas ofta. En sak som är lite motsägelsefull är hur väldigt sexuellt aktiva kvinnor möts i samhället, jag läser just nu en text om detta, men kan säga att kanske har vi en lägre toleransnivå för ett kvinnligt sexuellt utåtagerande än ett manligt. Med det i åtanke så borde egentligen fler kvinnor än män klassas som sexmissbrukare.

Den förföriska kvinnan, en social konstruktion?

Så är sexmissbruk en innediagnos? Det går inte riktigt att svara på, för de som verkligen klassar sig som beroende så är lidandet äkta och hjälpen livsnödvändig. Har män en sexmissbruksgen eller är det så att kvinnor av kulturella skäl inte anser sig vara sexmissbrukare i lika hög grad?

Vad kan man då göra om man anser sig ha problem med ett sexmissbruk? Här finns några adresser och telefonnummer

Anonyma Sexuellt Dysberoende, hjälptelefon

073-811 20 76

www.slaa.nu

www.korpberget.com

Korpbergets behandlingshem, tar emot sexmissbrukare.

0612-71 82 80

Läs även andra bloggares åsikter om otrohet, sexmissbruk, SLAA

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with SLAA at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts