Redovisning på masterprogrammet i sexologi

October 20th, 2011 § 4 comments § permalink

Normal Childbirth

Idag hade vi redovisning på kursen Sexologi som kunskaps- och forskningsområde, den femte kursen på masterprogrammet i sexologi vid Malmö Högskola. Vi redovisade i en annan form än tidigare och satt i mindre grupper. Arbetena var litteraturöversikter som eventuellt kommer att ligga till grund för våra kommande masteruppsatser. Redovisningen blev mer som ett samtal och i min grupp handlade arbetena om eventuell påverkan av kvinnans sexualitet då hon brister vid förlossning, lärare och sex- och samlevnadsundervisning, intersexualism och vita äktenskap.

Att vi var lite färre än vanligt gav utrymme för reflektion kring de olika ämnena. De reflektioner som väckte mest tankar hos mig var hur kvinnans möjlighet att önska kejsarsnitt för att undvika en eventuell påverkan på hennes sexuella förmåga ser ut, en students tankar om sex- och samlevnadsundervisning som ett eget ämne med betyg för att höja ämnets status och de reflektioner kring vad en normal kropp innebär som väcktes under redovisningen kring intersexualism.

Själv redovisade jag en litteraturöversikt som är ett första steg mot en uppsats om vita äktenskap, eller sexuellt inaktiva relationer, som har blivit terminologin som jag antagligen kommer att använda mig av. De frågor som väcktes under arbetet var hur relationer blir sexuellt inaktiva, vad som orsakar den sexuella inaktiviteten, vad den ger för konsekvenser och vad personerna i sexuellt inaktiva relationer använder för copingstrategier för att hantera sin vardag.

Det var också spännande att inse att det som jag trodde var ett ganska smalt ämnesområde handlade om så mycket mer än bara relationer där de två partnerna inte har sex. För att förstå varför människor inte har sex blev det nödvändigt att definiera sex, fråga sig varför människor har sex och undersöka forskning som beskriver hur vi närmar oss varandra sexuellt. Jag är mycket långt ifrån klar, uppsatsen ska vara inne först till sommaren 2012, och det är skönt att känna att ämnet bjuder på möjlighet till så många ingångar och teman. En annan reflektion som jag gjort under arbetet med litteraturöversikten var att mitt ämne handlar om sex. Med det menar jag att ämnet inte bara handlar om begreppet sexualitet som ofta kommer att handla om ganska diffusa teoretiska resonemang, utan om det där fysiska, konkreta, som sex som aktivitet och inaktivitet innebär och hur vi förhåller oss till det.

Läs även andra bloggares åsikter om förlossning, intersexualism, Malmö Högskola, master i sexologi, sex, sex- och samlevnadsundervisning, Sexologi, sexualitet, uppsats, vita äktenskap

Sex- och samlevnadsundervisning på Rosengårdsskolan & Värner Rydénskolan

November 22nd, 2009 § 0 comments § permalink

I torsdags var jag på en föreläsning på min mammas jobb där Hanna Cinthio berättade om sitt och Gabriella Olofssons projekt med sex- och samlevnadsundervisning på Rosengårdsskolan och Värner Rydénskolan. Projektet hade gått till på följande sätt. En enkät delades ut när de kom till skolorna. Enkäten undersökte hur kunskaperna som sexualitet såg ut. De var försiktiga med frågor som på något sätt skulle kunna främja fördomar. Att fråga vad någon tycker om homosexualitet menade Hanna lätt kunde leda till en förväntning att man ska reagera på ett affektivt sätt. Sedan hade undervisningen dels bedrivits i grupper, men eleverna hade också fått enskilda samtal inplanerade. Det hade även lett till att många kom spontant och diskuterade olika frågor med Hanna.

Hanna berättade om ett intressant fenomen som inträffat i och med att hon själv talar arabiska, hon menade att det blev mer förvirrande för eleverna än det faktum att hon var ung svensk kvinna som pratade om sex. Hanna beskrev hur hon fick tillgång till en diskussion med eleverna genom att hon kunde prata om sex på deras språk, att det blev en ögonöppnare att sex var något som man även kunde prata om på arabiska. Hon pratade också om hur det kan uppfattas att använda en viss vokabulär och att nyanserna när man talar om sex är så enormt viktiga. Jag skrev lite om språket och sexualiteten och tycker att det är en väldigt intressant aspekt av sexualitet.

Många av samtalen i projektet hade handlat om oskuld och mödomshinnan. Det näst mest sökta ordet på min blogg är just mödomshinna och jag är glad över att de då hamnar här. Att mödomshinnan är en slidkrans tåls att sägas om och om igen. Med tanke på den senaste debatten om sexualundervisning i skolorna så är Hanna och Gabriellas arbete ytterst intressant. En av de viktigaste vinsterna med arbetet kom att vara att korrigera felaktiga uppfattningar som många av eleverna hade om sex, det handlade mycket om föreställningar kring begreppet oskuld och vad det innebar. Enkäten som de avslutade sitt projekt med visade på att kunskaperna om sex hade ökat i och med projektet. Eleverna deltog aktivt i undervisningen.

Hanna var noga med att poängtera att det hon berättade var generaliseringar om eleverna, men det hoppas jag att de flesta är medvetna om redan.

Föreläsningen var ett arrangemang under Malmö stads Likabehandlingsvecka i regi av Resurscentrum för mångfaldens skola(RMS). Att höra Hanna prata kan verkligen rekommenderas och hon nås genom Etniska relationer och Resurscentrum för mångfaldens skola

Läs även andra bloggares åsikter om Gabriella Olofsson, Hanna Cinthio, mödomshinna, Rosengårdsskolan, sex- och samlevnadsundervisning, slidkrans, Värner Rydénskolan

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with sex- och samlevnadsundervisning at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts