Ofrivillig sexuell upphetsning & orgasm vid sexuella övergrepp

April 21st, 2013 § 9 comments § permalink

tumblr_mgyr6sU0k91r096l7o1_1280

Det här kommer nog vara den svåraste och den viktigaste bloggposten jag skrivit. Genom Suzann Larsdotter fick jag tag på en artikel om ett ämne som jag tycker är otroligt viktigt att lyfta. Artikeln handlar om ofrivillig sexuell upphetsning och orgasm vid sexuella övergrepp. Jag har inte kunnat släppa tanken på att blogga om den sedan dess. Samtidigt tycker jag att det är ett komplicerat ämne att närma sig eftersom det känns som en utmaning att formulera mig utan att några missförstånd uppstår.

Kunskapen om vad som kan ske i kroppen i samband med sexuella övergrepp är viktig, viktig för alla de som någon gång haft sex mot sin vilja och som brottas med de upplevelserna och inte får ihop sina fysiska upplevelser, tankar och känslor.

Egentligen börjar mitt intresse för sexuella övergrepp och kroppens automatiska sexuella funktion långt tidigare, under kursen Hälsa och välbefinnande på Lunds Universitet. Vår föreläsare berättade då om hur kroppen, i samband med sexuella övergrepp, genom den rent fysiska retning som ofrivilligt sex kan innebära kunde svara med en respons som liknar den som vi kan uppleva när vi blir upphetsade och kåta vid frivillig sex. Den responsen, att exempelvis bli våt eller hård, har ingenting att göra med att personen skulle vilja egentligen att göra, utan kommer som sagt enbart av den fysiska retningen. Precis som det är möjligt att känna sig psykiskt upphetsad utan att vara fysiskt upphetsad så är motsatsen också möjligt, dvs det går att vara fysiskt upphetsad utan att vara psykiskt upphetsad.

När jag senare läste artikeln Sexual arousal and orgasm in subjects who experience forcedor non-consensual sexual stimulation kände jag att den kunskap kring nervsystemet och sexuell upphetsning som min föreläsare hade förmedlat djupnade ännu mer. Att kroppen också kunde reagera på fler sätt kändes rimligt, också med orgasm. Jag blev tipsad om en tråd på Reddit, en IAMA (I am a…) av en terapeut som arbetar med traumabearbetning vid sexuella övergrepp. I tråden svarar hen på frågor om just att få orgasm i samband med sexuella övergrepp. Terapeuten gör en liknelse till när någon blir kittlad, tycker att det är obehagligt och ändå skrattar. Det fysiska uttrycket behöver inte motsvara den psykiska upplevelsen. Utifrån det jag läser så ökar min förståelse för de svåra känslor och tankar som kan uppkomma hos personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. När upplevelserna inte stämmer överens till fullo med de normer som vi har kring sexuella övergrepp så kan jag förstå att verkligheten bli svår att pussla ihop. Ofta är personerna ensamma i sina upplevelser och tankar. Det kan vara svårt att öppna sig om tankarna för andra och på så sätt få kunskap som skulle öka förmågan att förklara sin upplevelse av den egna kroppens reaktioner.

Varför är detta då viktigt? Finns det risker med att prata om det här? Terapeuten på Reddit uttrycker viss oro att behöva vittna i rättegångar – till den som begår övergreppens försvar. I Reddittråden så läser jag också att terapeuter inte gärna talar om ofrivillig sexuell upphetsning och orgasm vid våldtäkt eftersom det sägs uppmuntra bilden av att personen som blir utsatt för våldtäkt njuter av det. Det skulle vara otroligt olyckligt om den här kunskapen om kroppen användes för att försvara sexuella övergrepp, därför funderade jag länge innan jag skrev om det här.

Min tanke kring ofrivillig sexuell upphetsning och orgasm i samband med sexuella övergrepp blir ändå, utifrån att den erfarenhet som jag har av att ha arbetat med personer utsatta för övergrepp och sexuellt våld, att vi måste förmedla den här kunskapen för att minska lidande. Jag har mött de som blivit utsatta för sexuella övergrepp, deras skuld, skam, ångest och smärta. Jag tror att det sista som dessa personer behöver är att undanhållas något som kan hjälpa dem att förklara sin upplevelse av den egna kroppens reaktioner. Att lyfta skam och skuld kring upplevelserna är enligt mig en av de viktigaste delarna i arbetet med personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det finns också exempel på förövare som använder den fysiska responsen, hos den som de begår övergrepp mot, som försvar för sina handlingar – du blev ju våt, jag vet att du ville. Detta kan bli en del i traumat som kan vara otroligt svår att tala om då personen sedan bestämmer sig för att berätta vad de varit med om, ännu en del som gör att en felaktigt anklagar sig själv för de övergrepp som en blivit utsatt för. För att minska skam och skuld hos de som blivit utsatt för övergrepp behövs kunskap. Hur kroppen fungerar, nervsystemet, psyket, viljan och komplexiteten i det som är sexualitet.

I samband med sexuella övergrepp så är det, på grund av kroppens fysiska funktion, möjligt att kroppen visar tecken på sexuell upphetsning, som att bli våt eller hård, och ibland också orgasm, dessa fysiska responser sker automatiskt och betyder absolut inte att du ger ett samtycke till sex. 

Reddittråden där en terapeut svarar på frågor kring sexuell upphetsning och orgasm i samband med sexuella övergrepp finns här.

Den vetenskapliga artikel som Suzann tipsade mig om kan ni läsa här.

Läs även andra bloggares åsikter om Lunds Universitet, orgasm, sexuella övergrepp, terapi, våldtäkt

Sexualiteten och språket

October 6th, 2009 § 2 comments § permalink

Den här cirkeln av Gayle S Rubin visar på sexuell aktivitet hierarkiskt indelad där den inre cirkeln kallas “den välsignade cirkeln” och den yttre cirkeln som står för mindre accepterat sexuellt beteende. Jag kommer antagligen att återkomma mer till den då den i sig är ett väldigt intressant fenomen, men i det här inlägget vill jag fokusera på språk.

Jag tror att en anledning till att sexualitet ofta blir svårt att prata och skriva om är det gapet som finns mellan språkbruket som vi använder oss av privat och språkbruket som anses vara professionellt och mindre värdeladdat. När jag satt och svarade på mina instuderingsfrågor i sexologin så kom jag på mig själv med att först skriva exempelvis stånd, vilket var ett ganska lätthanterligt ord för mig för att sedan ändra det till erektion som kändes svårare att relatera till. Då började jag fundera över språkets betydelse i sexuell kommunikation, finns det precis som i Rubins cirkel ett finare och ett fulare sexspråk och kan vi hitta något sätt att få dem att mötas? För mötas måste de nog göra eftersom vissa uttryck enbart finns på det “dåliga” språket.Vilka ord befinner sig innanför cirkeln och vilka utanför? Är det viktigt för oss att markera tabun och samhällsnormer även i vårt språk?

Blir det lättare i t ex terapisammanhang att få människor att prata om sin sexualitet om de får lov att använda sig av sitt eget språkbruk? Om vi öppnar för att de får säga kuk eller fitta, eller mutta och pitt  om det är det som känns mest naturligt för dem? När jag har läst litteratur på engelska eller norska om sexualitet så har jag funnit det ganska befriande att jag inte har så klara idéer om vilken värdeladdning orden har.

Jag tror också att vi måste vara mer noga med definitioner av begrepp kopplade till sex, vad är vad? Att sätta ord på sina handlingar är ett utmärkt sätt att undvika missförstånd och obekväma situationer. Det är också ett väldigt bra sätt att förmedla vad man vill och inte vill. Jag tror att alla Svensson-par hade mått bra av att kunna säga

– Älskling, idag känner jag bara för lite vaniljsex!

Så vet den andre vad partnern har för förväntningar, kanske stoppar in handklovarna i garderoben, men ges också en möjlighet att berätta om de själva var ute efter lite S&M. Mycket kan kommuniceras med enbart kroppsspråk, men för att möta det sexuella tryck som finns i vår vardag tror jag att ett fungerande språk är ett måste. Väldigt många kvinnor får aldrig orgasm och jag tror att deras partners vill veta det. Nu blir jag lite arg på mig själv för jag kan inte komma på något motsvarande kommunikationsproblem för män, men det får ni hjälpa mig med.

Läs även andra bloggares åsikter om Gayle S Rubin, orgasm, S&M, sexualitet, språk, vaniljsex

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with orgasm at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts