Den kvinnliga sängvägen?

January 9th, 2010 § 0 comments § permalink

I Ystad stormar det kring politikern Kristina Jönsson. Jönssons flytt som kommunalråd från Tomelilla till Ystad. Den sticker i ögonen på vissa och under en intervju med journalisten Ulf Mårtensson så kommenterade hon ryktena som menade att hon gått sängvägen för att få sin tjänst. Konsekvenserna av att Ystad Allehanda valde att skriva om ryktena blev större än väntat. Två parallella debatter följer, det handlar dels om huruvida det var rätt att uppmärksamma ryktena i tidningen, men också om hur sexualitet används för att förminska unga kvinnor.

Jag skulle vilja säga att användandet av sexualitet för att förminska offentliga personer går långt bak i tiden, i den första tryckta pornografin skildrades präster och politiker i explicita situationer som skulle verka förlöjligande. Att anspela på någons sexualitet är ett effektivt sätt att förminska och få tyst på människor. Kritiken blir så intim att den är omöjlig att bemöta på ett seriöst sätt. Det är också synd att vi 2010 fortfarande på vissa håll har en sexualsyn som innebär att kvinnan ses som en lockerska som får fördelar med hjälp av sex. Den synen är förringande inte bara för kvinnor utan även för män.

Jönsson menar att

“– Den sortens rykten hade aldrig spridits om en ung man”

det kan vi inte veta, men jag tror precis som Jönsson att maktstruktur måste vägas in när vi funderar på varför ryktena uppkommer. Ulf Mårtensson besvarar synpunkterna från läsarna i en krönika. Där skriver han

“När det gäller en ung kvinna som gör politisk karriär är det, anser jag, i högsta grad relevant att berätta att hennes motståndare väljer att använda lögner och ryktesspridning för att förminska henne, kanske för att till och med få henne att lämna sin post. Jag tycker att det säger obehagligt mycket om villkoren för politiker i allmänhet – och kanske unga kvinnliga politiker i synnerhet. Vi har normalt en syn på att Sverige är ett jämställt land, där vi bedöms efter vem vi är, inte vilket kön vi råkar ha.”

Som jag tidigare skrev så går kritik av den sort som riktats mot Jönsson inte att besvara på ett seriöst sätt, men genom att hon får lov att själv ge sin syn på saken och frågan lyfts till debatt så tror jag att Jönsson ändå blir den som i slutändan vinner. Pornografin kallad libelles som jag tidigare nämnde fanns på 1700-talet. Det är synd att vissa i Sverige fortfarande befinner sig på den nivån.

Läs även andra bloggares åsikter om Kristina Jönsson, libelles, Ulf Mårtensson, Ystads Allehanda

Erotik eller pornografi?

December 12th, 2009 § 1 comment § permalink

Lånad från Colorful Porn som i sin tur lånar från någon annan.

Jag hittar sidan Colorful Porn och känner att jag måste dela med mig av den till er. Jag tänker inte göra det utan att väcka lite funderingar. Till att börja med funderar jag på vad som är pornografi och vad som är erotik och varför vi delar upp det. Kan det vara så att gränserna är så pass flytande att uppdelningen endast fyller en funktion i att den berättigar ett visst mått av nakenhet i konsten? Själva rubricerar sig sidan som Porn och vissa skulle mena att det är den på grund av de intima studier i fittor som vi hittar där. Blir det lättare porr om det är fotografier? That Hipster Porn är en  annan sida som gör “finare” kultur av pornografi.

Tema för Colorful Porn är bl a olika sorters könsbehåring. Vi hittar allt från ordentliga buskar till helvaxat. Är det så att detta är den snygga porren som många efterlyser i diskussioner? Är vi mogna att ta till oss den då? Det är också en fråga om makt, om roller, men kanske också om skönhet. När tonårstjejer springer till ungdomsmottagningen för att diskutera skönhetsoperationer som innebär förminskning av de inre blygdläpparna så kanske bilder som de här fyller en funktion. För det är många olika sorters fittor som vi får se.

Men det är bara kvinnor. Var är männen? Framför eller bakom kameran? Är kvinnokroppen mer fascinerande än manskroppen?

Under en kurs i sexualitetens idéhistoria fick vi ta del av pornografins historia. Bilderna från pornografins födelse ses idag som lite kitsch, men många är minst lika grova som modern pornografi, skillnaden kanske ligger i att de är tecknade. Det är också ofta fler nakna män i bilderna än kvinnor.

Genren pornografi föds i Italien under 1500-1600-talet. Pornografisk litteratur börjar säljas med eller utan bilder. Mellan dess födelse på 1500-talet till 1800 användes pornografi för att kritisera religion eller med politiska syften (Hunt). Berättelserna är fiktiva, metaforiska och blir med tiden mer och mer beskrivande. Det är ofta en kvinnlig berättare, men en manlig författare. Kvinnan som berättar är ofta en nunna eller en prostituerad och berättelserna är skrivna av och för män. Denna porr utvecklas sedan under upplysningen. Marquis de Sade’s tankar om människan som utbytbar, om människokroppen som materia utan själ färgar pornografin.

Politiska smädesskrifter som kallas Libelles (ärekränkande) talar ofta om ex despoti (korruption av regeringen). Skrifterna går in för att kritisera den genom att förlöjliga den sexuellt. Texterna har ofta ett voyeristiskt perspektiv, någon ser någonting som de inte borde ha sett, exempelvis en kyrkans man eller högt uppsatt politiker blir iakttagen i en förlöjligande sexuell situation. Vanliga teman är sodomi, incest, orgier och impotens. Dessa skrifter kommer samtidigt som tryckkonsten utvecklas och på så sätt så blir de en del av den moderna litteraturen. Genom de pornografiska skrifterna som skulle kunna anses vara löjliga och korkade vid första anblick så kunde författarna dela med sig av den ovan nämnda kritiken mot kyrkan och politiken.  Ett annat sätt som pornografin kan ses som ett uttryck av moderniteten är dess sätt att använda sig av kroppen för politiska syften. De skrifter som listades som dåliga böcker av Paris polis ex L’Académie des dames & L’Ecole des filles innehöll flitigt politisk pornografi, men även rena politiska pamfletter (Hunt).  Genom att kroppen blir politiserad och antar en politisk dimension så kan den användas för att kritisera regimen och religionen. Denna materialistiska syn på kroppen var typisk för Marquis de Sade. Hans tankar om frihet leder också till en frigörelse från religiösa konventioner.

Vi kan slutligen se hur de pornografiska skrifterna som utvecklas i samtid med tryckkonsten sedan leder över till skapandet av romanen (Hunt). Pornografin får spela en nyckelroll i skapandet av den moderna litteraturen. Hur rollen ser ut är långt ifrån klarlagt, men undersöks än idag.

Vi kan också fråga oss om vår moderna pornografi innehåller någon  form av samhällskritik? Kanske är det så att där vi förr motiverade pornografi med politiska skäl finns idag konsten och kulturen. Det är också intressant hur pornografin går från att vara en modernitet och politisk till att vara lite muggigt och politiskt inkorrekt. Inom populärkultur och design börjar det dock komma ett pornografiskt bildspråk som ses som helt ok. Problem blir det kanske när man drar all porr över en kam. För kanske är porr precis som sex väldigt mångfacetterat. Finns det överhuvudtaget någon anledning att problematisera pornografi eller ska vi bara se den som en källa till sexuell njutning?

Porr som forskningsobjekt skriver Mariah Larsson om. Jag och en vän som läser en kurs i Judisk humor diskuterade när man kan skämta om saker, hur lång tid det ska gå efter en hemsk händelse innan den blir accepterad att skämta om. Ungefär som att det kanske skulle kännas ok att skämta om Stockholms blodbad, men inte förintelsen. Kanske är det samma sak med pornografi, ju äldre den är, desto mer rumsren blir den, trots att det är exakt samma sexuella handlingar som skildras.

Läs även andra bloggares åsikter om Colorful Porn, erotik, libelles, Marquis de Sade, pornografi, porr

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with libelles at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts