Alkohol & sex

November 26th, 2009 § 1 comment § permalink

Här är tjejerna i Sex & the city antagligen på toppen av sin berusning. Jag har under de senaste veckorna följt SVT’s dokumentär Kysst av spriten och genom den blivit inspirerad att söka mer kunskap om hur människans sexualitet påverkas av alkohol. För är det något som forskarna är överens om så är det att den gör det.

I boken Sexualitet och hälsa (Hulter 2004) beskriver författarna hur vi närmar oss vår partner sexuellt och hur vi på olika sätt signalerar att ikväll vill vi ha lite sex. Ett av sätten som beskrivs är just att kanske köpa en flaska vin till maten. Många kanske låter alkohol spela rollen av den där isbrytaren, alkohol får oss att slappna av lite, släppa på kraven, minska ängslan och osäkerhet. Min lärare sa häromdagen apropå Mindfulness att ett av de få tillfällena i våra liv när vi befinner oss totalt i nuet är då vi är berusade. Vi gör något så ovanligt som att inte planera och bry oss om framtiden, eller älta vår dåtid. Efter berusningen får vi ofta en enorm ångest över vårt handlande. Jag tror att en annan stund i vårt liv när det är enormt viktigt att vara närvarande är i sexuell aktivitet. En av orsakerna till sexuell dysfunktion enligt Master & Johnson är att man tar ett åskådarperspektiv, dvs man ställer sig utanför den sexuella interaktionen och blir iakttagare istället för aktör. Systembolaget har skrivit en bra text om bruk av alkohol och sex.

Jag hittar studier som tyder på att ett till två glas vin ökar kvinnans poäng på en skala som mäter lubrikation (hur våt man blir), sexuell lust och allmän sexuell funktion. Men jag hittar också studier som berättar om hur sexualiteten tar skada av alkohol. För precis som forskningen tydde på att ett till två glas vin förbättrade läget för hjärta och kärl så gäller en måttlighetsprincip även när det handlar om alkohol och sex. En studie från 1987 Disorders of sexual desire in a sample of women alcoholics (studiens ålder bör vägas in i läsningen av den) berättar om negativa konsekvenser av ett alkoholmissbruk kopplat till sexualitet.

Studien granskat 55 kvinnliga alkoholister samt en kontrollgrupp på 54 icke alkoholiserade kvinnor. Resultatet visar att kvinnorna med alkoholism i större utsträckning förknippar sexualitet med stress och konflikter. Det finns också en koppling mellan tillfällena med sex och alkohol hos de med alkoholmissbruk., sexuell aktivitet är i högre grad förknippat med alkohol. Kvinnorna med alkoholism har ett mer negativt minne av sitt första samlag och sitt nuvarande sexliv. I slutet konstateras något som jag tycker är väldigt viktigt, nämligen det att partnern bör inkluderas i en behandling av alkoholism samt att det även kan vara aktuellt med specifik sexualterapi.

Tyvärr rör de studier som jag hittar endast kvinnor. Männen lämnas utanför, trots att jag tror att alkoholism orsakar minst lika många sexuella problem för dem. Varför finns det då ingen forskning? Jag tror att mycket beror på att ämnet är tabu och att det handlar om människor som redan är väldigt utsatta i fråga om personlighet och identitetsskapande. Kanske ser man det som att ett arbete med sexualiteten skulle bli för mycket. Jag tror dock personligen att det istället skulle kunna fungera som en motivationskälla. Att höra att andra män med alkoholmissbruk upplever liknande problem med sex som man själv har gör kanske att man inte känner sig så annorlunda och ensam.

I texten Sexualitet och missbruk av Inger Nilsson och Claes Heijbel som vi har som kurslitteratur i sexologin beskrivs de svårigheterna som artikeln skildrar i intervjuform. Även denna text är från 1980-talet och min lärare i sexologi Gunnel Brander har förklarat för oss att det saknas viktig forskning inom det här området. Här är ett citat kopplat till missbrukare som prostituerat sig

Den dag missbrukaren försöker börja leva ett drogfritt liv är insikterna om dessa förhållande inte lätta att leva med. De blir istället en börda av skuld, skam och äckel, som bara bearbetas steg för steg och mycket varsamt. Att lägga ett lock över den, leder till ett livslångt lidande och ofta ensamhet, men återfallet som andningshål”

I intervjun med Tore 40 år berättar han att

Men faktum är att mitt förra återfall hade en direkt koppling till ett kontaktförsök med en kvinna”

Detta är en situation som vi möter ett antal gånger i texten, när personerna slutat missbruka så kan ibland de svåra känslor som relationer och att närma sig någon sexuellt vara det som tippar över och skjälper dem till ett återfall. Många berättar också om en tafatthet i sängen

Jag är som en nybörjare. Hur gör vanligt folk i sängen egentligen och vad gör dem?”

I Sexualitet och missbruk kan vi läsa att alkohol har en starkt hämmande effekt på känsloliv. Sinnesimpulser från hjärnan till könsorganen försvagas kraftigt eller slås ut helt (Nilsson & Heijbel). Ett litet tecken på det kan vara som en vän berättade för mig att hennes förmåga att få orgasm helt försvann efter en festkväll. En viss mängd alkohol och en ganska liten sådan tog helt bort hennes förmåga att få orgasm. Många har när de slutar missbruka aldrig knullat nyktra.

Känner du att du själv eller någon i din närhet har problem med alkoholen finns information på den här sidan, det kan också vara en hjälp att ta kontakt med Anonyma Alkoholister, AA.

Läs även andra bloggares åsikter om alkohol, alkoholism, Anonyma Alkoholister, Master & Johnson, sexualitet

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with alkoholism at Saga om Sexologi.

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts