Skam

February 11th, 2011 § 1 comment

Lightning cloud to cloud (aka)

Jag har just börjat läsa Kjønn i bevegelse av Elsa Almås och Esben Esther Pirelli Benestad. I ett av de första kapitlen beskriver Pirelli Benestad den skam som hen kände inför de lekar där hen iklädde sig “kvinnokläder” som liten. En av föreläsarna på masterprogrammet i sexologi, Gunnel Brander, har tidigare föreläst för oss kring skam kopplat till sexualitet.

Pirelli Benestad funderar över hur ett annat barn, som också iklädde sig kvinnokläder inte alls föreföll känna samma skam inför det hen gjorde. Pirelli Benestad leker med tanken att vi har olika förutsättningar att känna skam. Jag funderar på om det finns någon form av biologisk predisponering för skam eller om allt handlar om hur individen har uppfostrats? Kan inställningen till barnets sexualitet ligga till grund för känslorna skam och skuld? Då jag söker på skam och skuld så finner jag många sidor med psykologer som vill hjälpa personer att överkomma sin skam och skuld. Det verkar som att känslorna, som jag förknippar med förr, med en svunnen tid och kanske i viss mån religion, inte alls är något som försvunnit med samhällets sekularisering. Istället är individens känsla av skam och skuld i allra högsta grad verklig. Undra vad det beror på?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , .

§ One Response to Skam

  • Lo says:

    Sen så beror det ju helt på uppfostran och hur föräldrarna reagerade på en (eventuell) upptäckt av något som skulle kunna kännas skamfullt som att klä sig i vissa kläder eller leka sexuella lekar osv.

    Men givetvis borde man även kunna ha en genetisk mindre benägenhet att kunna känna skam, skam är som jag förstår en reaktion på att känna att det man gör inte är socialt accepterat till den grad att man tror eller vet att folk skulle reagera mycket starkt om de visste om det. Men är man okänslig för sociala konventioner borde man ju även ha svårare att känna skam. Exempelvis personer inom autismspektrat kan ju ha svårt att förstå sig på sociala regler och bör då ha mindre orsak att känna skam inför att bryta mot dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Skam at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts