Sex med syskon – juridik med Saga om Sexologi

March 7th, 2010 § 6 comments

Kvällstidningarna uppmärksammade i helgen en familjehistoria där incest bidragit till att familjen splittrats och två personer får rättsliga efterspel. Jag tycker inte att det är intressant att gå djupare in i det här specifika fallet, men sakfrågan är intressant juridiskt sätt. Jag bad en vän som pluggar juridik om hjälp. Hon skickade mig även en intressant kommentar till lagen kring kriminalisering av sexuella förbindelser inom familjen. Tydligen finns den aktuella lagen i 6 kap 7 paragrafen i Brottsbalken. Den lyder:

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år.

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt

Jag läser bland annat i en kommentar till lagen att

“Arvsbiologiska hänsyn innefattade inte något hållbart argument för att behålla bestämmelserna”

det vill säga att skälet att en eventuella barn till syskon eller nära familjemedlemmar som haft samlag skulle bli skadat inte håller. Där tycker jag också att det är intressant att föra in aspekten att homosexualitet inte innebär någon risk för att någon av partnerna blir gravid. Då försvinner det skälet totalt. Så varför skulle det vara viktigt att ha en lagstiftning mot samlag inom familjen?

Så här förklaras ett vidhållande av lagen

“En avkriminalisering av incest ansågs sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Etiska liksom sannolikt också arvsbiologiska skäl sades tala mot en sådan förändring. Om incest blir tillåtet, har ifrågasatts om inte också vissa familjerättsliga regler borde ändras. Slopas förbudet mot incest för vuxna, kan detta undergräva en allmänt omfattad tabuföreställning och därigenom medföra att antalet incestuösa förbindelser även med unga personer ökar. Vad gäller förhållandet mellan föräldrar och barn har slutligen pekats på att ett barn även efter det att det har fyllt 18 år ofta står i ett starkt beroendeförhållande till sina föräldrar, enligt prop. 1983/84:105”

Det vill säga det finns andra skäl att hålla fast vid den, som kanske snarare är samhällsmoraliska och etiska. Att om man tar bort lagen så innebär det att tabustämpeln på incest skulle försvinna och då är frågan vad som eventuellt händer i samhället. Intressant är också hur man nu återupptar skälet med arvsanlagsproblemet.

90-talsserien Skilda Världar skildrade en erotisk kärleksrelation mellan två syskon

Nu kan vi återgå till vad som är samlag enligt lag och hur den ställer sig till homosexuella relationer mellan nära familjemedlemmar

“Brottsbenämningen är samlag med avkomling. Andra sexuella handlingar än samlag är inte straffbelagda i 7 §. Beträffande avgränsningen av begreppet samlag, som inte har fått någon definition i brottsbalken, mot andra sexuella handlingar hänvisas till vad som anförs vid 1 §. Det är tillräckligt för att vara samlag att en kvinnas och en mans könsorgan vidrör varandra. Samlag i brottsbalkens mening kan inte förekomma mellan personer av samma kön. Är gärningsmannen en man är offret således en kvinna, och vice versa”

Det är alltså bara samlag mellan nära familj som är straffbart, samlag kan dock innebära att könsorganen bara rör vid varandra och då enbart om det är en mutta och en kuk som rör vid varandra. Samlag kan alltså inte gälla mellan två kvinnor eller två män.

Slutligen konstateras att förutsättningarna för att brottet ska falla under denna lagen är att förhållandet är förälder-barn alternativt helsyskon. Om det handlar om att en part är minderårig kan åtalet istället falla under våldtäkt mot barn. Samlag med ett syskon kan ge fängelse i högst ett år.

Så vilka aspekter är intressanta. Jag tycker personligen att det är spännande hur vi på olika sätt reglerar sexualiteten i samhället. Det kan handla om sociala koder, om sjukdomsförklaring eller som i det här fallet om juridisk reglering av sexualiteten. Det är inte heller säkert att begreppen inom juridik när det gäller sexualitet betyder samma sak som de inom medicinen och vice versa, samlag exempelvis. Kanske kan vi leka med tanken på vad en sexualitet som varken reglerades av sociala koder, medicin eller juridik skulle innebär. Är en sådan sexualitet ens möjlig?

Jag tycker också att det är tänkvärt hur våra nya familjestrukturer förändrar synen på relationer. Lagen gäller inte adopterade syskon eller styvsyskon. Ändå menar experterna i Aftonbladet att det under uppväxten grundläggs en föreställning om att syskon inte ska ha erotiska relationer. Om lagen handlar om ett moraliskt ställningstagande så borde kanske även styvsyskon och adopterade syskon omfattas av den? Handlar det om arvsanlag så verkar det som att det behövs mer forskning på det området samt att homosexualitet även bör räknas med i bedömningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Även Johanna Sjödin bloggar om artikeln.

§ 6 Responses to Sex med syskon – juridik med Saga om Sexologi"

 • Mattias says:

  Minns när vi pratade om detta stadgande under straffrätten i skolan. Professorerna vill avskaffa det p.g.a. det förelegat och att många åklagare nog hellre gör annat en utreder en privat företeelse som sker i samtycke mellan vuxna människor. Det står dock inte så värst många politiker i kö för att legalisera incest.

  Straffstadgandes tillämplighet borde ju dock gå ännu mer i linje med målsättningen att inte kriminalisera mer än nödvändigt. Om nu “arvsbiologisk” hänsyn nu är grunden till att det får vara kvar skulle en kriminalisering av homosexuella samlag (vilket i 6 kap. Brb heter “med samlag jämförbara handlingar) bara vara moralpolis i sängkammaren.

  Att hetrosexuella förbindelser skulle ske utan reproduktion som syfte verkar helt ha gått lagstiftaren förbi. Man hade ju kunnat tänka sig ett stadgande som siktade in sig på risken för avkomma (typ undantag för preventivmedel) istället, om nu arvsbiologin skall skyddas.

  • Saga says:

   Det är en intressant diskussion. Kan man se juridik som ett sätt att kontrollera sexualiteten kanske, om vi bortser från eventuell moralpanik så tror jag att en modern lagstiftning gällande sexualitet absolut skulle fylla en funktion. Jag har tidigare skrivit om hur det kanske känns lite förlegat att sjukdomsförklara oönskat sexuellt beteende, då måste jag säga att jag nog ändå föredrar en rättslig reglering. Jag håller dock med dig om att lagar borde uppdateras så att de känns moderna och fungerar i Sverige som det ser ut i dag. Med samtliga sexualiteter inräknade.

 • abe says:

  Nej, att skylla på eventuella problem med arvet är nonsens. Förvisso ökar risken markant men från väldigt låg nivå så det kvittar. Det är först efter några generationer som det bli ett påtagligt problem: med det resonemanget skulle man snarare tvinga folk att flytta från sina små hålor där inaveln har pågått länge.

  Dessutom som påpekats – sex måste inte vara penetration mellan man och kvinna.

  Att hänvisa till det allmänna rättsmedvetandet är alltid problematisk då det är dubbelt. Lagen skapar och påverkar just samma rättsmedvetande.

  • Saga says:

   @Abe Ja, det blir en väldigt stor och filosofisk fråga om man hänvisar till ett allmänt rättsmedvetande, jag fastnade också där.

 • […] som  vi har i svensk rätt, och även det som vilar på lösast grund. Jag hänvisar till  Saga om sexologi som har kommenterat utifrån sitt perspektiv som blivande sexolog, de moraliska överväganden som […]

 • […] Jag har tidigare skrivit om sex mellan syskon och lagstiftning kring det. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Sex med syskon – juridik med Saga om Sexologi at Saga om Sexologi.

meta

 • Twingly BlogRank
 • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts