Är människor djur?

January 31st, 2010 § 2 comments

Jag läste Margareta Winbergs text på Newsmill med koppling till den misstänkte polischefen och tog mig friheten att redigera lite.

Jag inleder med Winbergs text i orginal från Newsmill

“Margareta Winberg om mäns sexövergrepp
Polischefens sexdåd typiskt för maktmän

“Kanske är det så att män med makt känner en särskilt stor spänning inför brottet – och upptäcks det inte så stiger behovet av spänning. Man vill ha mer och värre”. Det skriver fd jämställdhetsminister MARGARETA WINBERG.

Vilka hemliga sexdrömmar har vi människor? Hur påverkas dessa drömmar av det omgivande samhället, dess struktur och värderingar?

Jag tror att många av oss människor bär på drömmar/fantasier som är rätt hemska. Hemska i bemärkelsen att de strider mot de normer och värderingar som är godtagna av en majoritet. Jag tror också att många aldrig, knappast ens för sig själva, riktigt erkänner sådana tankar, de förträngs. Och steget från fantasi till verklighet är oftast oöverstigligt. Det steget tas INTE!

Men för några män finns inte spärren. Dessa män låter fantasin bli verklighet. De saknar det som bygger på lagar, allmänna värderingar, moralregler och därmed allmänt hyfsat uppträdande.
De står över detta, vill ha makt, dominera, använda våld och förnedra. Den sexuella akten, hur den än ser ut, blir ett verktyg för detta. Om flera män medverkar i samma sexualakt underlättas normaliseringen – kan han så kan jag… Kanske är det så att män med makt känner en särskilt stor spänning inför brottet – och upptäcks det inte så stiger behovet av spänning. Man vill ha mer och värre…

Vi vet att sexköpare inte är en “särskild sort”. De representerar alla samhällsgrupper, är inte sällan gifta eller i övrigt sammanboende, har ofta barn, är allmänt sexuellt aktiva och lever ett så kallat normalt liv utom de stunder då de begår brottet “köp av kropp”.
Vi vet också, genom forskning från länder där prostitution är legal, att det finns två åtgärder som kan hindra männen:
• Att det stiftas lagar som gör att man begår ett brott om man köper en annan människas kropp.
• Att man blir uthängd offentligt med bild och namn

I den nu pågående sexskandalen har uppenbarligen inte en sträng lagstiftning hindrat förövare att begå brott. Inte heller risken för att bli avslöjad offentligt har utgjort något hinder. Upplevelsen tycks ha överträffat risken. Kanske kan den offentliga uthängningen som nu sker och som förmodligen kommer att omfatta fler män, förhindra några män att i framtiden våga göra det de fantiserar om. De får helt enkelt finna sig i att leva ett Svensson-liv med jobb, partner, barn, dagis, skola, föräldramöten och myskväll på fredag. Och denna tillvaro kan självklart förgyllas, med eller utan fantasier men – inom lagens ram.

Dessvärre tror jag dock att samhällsandan och strukturen där “riktiga män” skall dominera, vara överordnade i olika bemärkelser, kommer att leva länge. Lika länge får vi se exempel på den typ av övergrepp mot kvinnor och flickor som nu åter rullas upp i våra medier. Och att det är män i maktposition som anklagas, i detta fall en hög polischef, gör att både tron på jämställdhet som ett gott tillstånd och tron på rättsamhället har fått en djup spricka.
-Vad var det jag sa, haha, hörs redan.

Margareta Winberg

Här får ni min omredigerade version

Margareta Winberg om människors sexövergrepp
Polischefens sexdåd typiskt för maktmänniskor

“Kanske är det så att människor med makt känner en särskilt stor spänning inför brottet – och upptäcks det inte så stiger behovet av spänning. Man vill ha mer och värre”. Det skriver fd jämställdhetsminister MARGARETA WINBERG.
Vilka hemliga sexdrömmar har vi människor? Hur påverkas dessa drömmar av det omgivande samhället, dess struktur och värderingar?

Jag tror att många av oss människor bär på drömmar/fantasier som är rätt hemska. Hemska i bemärkelsen att de strider mot de normer och värderingar som är godtagna av en majoritet. Jag tror också att många aldrig, knappast ens för sig själva, riktigt erkänner sådana tankar, de förträngs. Och steget från fantasi till verklighet är oftast oöverstigligt. Det steget tas INTE!

Men för några människor finns inte spärren. Dessa människor låter fantasin bli verklighet. De saknar det som bygger på lagar, allmänna värderingar, moralregler och därmed allmänt hyfsat uppträdande.
De står över detta, vill ha makt, dominera, använda våld och förnedra. Den sexuella akten, hur den än ser ut, blir ett verktyg för detta. Om flera människor medverkar i samma sexualakt underlättas normaliseringen – kan hen så kan jag… Kanske är det så att människor med makt känner en särskilt stor spänning inför brottet – och upptäcks det inte så stiger behovet av spänning. Man vill ha mer och värre…

Vi vet att sexköpare inte är en “särskild sort”. De representerar alla samhällsgrupper, är inte sällan gifta eller i övrigt sammanboende, har ofta barn, är allmänt sexuellt aktiva och lever ett så kallat normalt liv utom de stunder då de begår brottet “köp av kropp”.
Vi vet också, genom forskning från länder där prostitution är legal, att det finns två åtgärder som kan hindra människorna:
• Att det stiftas lagar som gör att man begår ett brott om man köper en annan människas kropp.
• Att man blir uthängd offentligt med bild och namn

I den nu pågående sexskandalen har uppenbarligen inte en sträng lagstiftning hindrat förövare att begå brott. Inte heller risken för att bli avslöjad offentligt har utgjort något hinder. Upplevelsen tycks ha överträffat risken. Kanske kan den offentliga uthängningen som nu sker och som förmodligen kommer att omfatta fler människor, förhindra några människor att i framtiden våga göra det de fantiserar om. De får helt enkelt finna sig i att leva ett Svensson-liv med jobb, partner, barn, dagis, skola, föräldramöten och myskväll på fredag. Och denna tillvaro kan självklart förgyllas, med eller utan fantasier men – inom lagens ram.

Dessvärre tror jag dock att samhällsandan och strukturen där “riktiga människor” skall dominera, vara överordnade i olika bemärkelser, kommer att leva länge. Lika länge får vi se exempel på den typ av övergrepp mot kvinnor och flickor, män och pojkar som nu åter rullas upp i våra medier. Och att det är människor i maktposition som anklagas, i detta fall en hög polischef, gör att både tron på jämställdhet som ett gott tillstånd och tron på rättsamhället har fått en djup spricka.
-Vad var det jag sa, haha, hörs redan.

Saga: Kanske faller en viktig poäng bort i min version, men jag tror inte det. Sen håller jag inte riktigt med om det där med att hänga ut människor innan de är dömda, men det är en annan diskussion. Är det kön, makt eller förutsättningar som skapar handlingar?

Läs även andra bloggares åsikter om

, ,

§ 2 Responses to Är människor djur?"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Är människor djur? at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts