Den sexistiska dansen?

January 19th, 2010 § 0 comments

Jag läser Tanja Suhinina om stormen kring Gudrun Schymans medverkan i Let’s dance. Från Suhininas blogg slussas jag vidare till Newsmill texter som vill värna om pardansen och dess roller.

Is it sexist to be sexy? tar upp några intressanta aspekter gällande dans och sexualitet. Dansen beskrivs som en sensuell konstform där man låter kroppen tala, utan något verbaliserande av vad som händer. Lacey Schwimmer, från finalen av det amerikanska So you think you can dance menar att sexigheten i dansen är något som bara uppkommer naturligt efter det att man tränat in koreografin.

Det gör mig lite förvirrad, jag tror inte att man kan se kulturella uttryck fritt stående från samhällsnyanser. Kulturen speglar mycket av det som händer i ett samhälle och är vi lite mer uppmärksamma så kan vi se det även i pardansen. Jag tror att man kan se mycken pardans som en lek med roller. Vem för, vem följer, dansar vi nära eller långt ifrån. Är vi passionerade eller kalla och precisa i våra rörelser. Dansen spelar också sexualiteten i det att den står för en form av intimitet och på många håll i världen speglar dansen också olika former av sexuella relationer. Tony Irving är inne på samma spår om att samhället på många sätt skildrats i dansen, men menar att den förändringen avstannat de senaste 40 åren i de dansformer som finns med i Let’s Dance. Jag tror att han har fel. Bara för att själva danserna inte förändras nämnvärt så innebär inte det att rollerna inte gör det. På många håll i världen dansar man dessa danser ytterst modernt i fråga om exempelvis sexuell läggning och det är min uppfattning att den moderna dansen på många håll är en lek med roller. Det är synd att slutklämmen på hans text är att mannen för och kvinnan  följer punkt slut. Den tar lite död på det ganska spännande danspolitiska resonemang som han för i början.

Den arena för lek med roller som dansen bjuder på går många av debattartiklarna miste om. Tony Irving skriver om pardansens förfall genom ett upplösande av rollerna. Det handlar inte om att upplösa några roller, det handlar om att fortsätta leka, dansa och känna oss sexiga i dansen oavsett vem vi knullar eller var vi placerar oss.

Läs även andra bloggares åsikter om Gudrun Schyman, Let's dance, Tanja Suhinina

Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Den sexistiska dansen? at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts