Den kvinnliga sängvägen?

January 9th, 2010 § 0 comments

I Ystad stormar det kring politikern Kristina Jönsson. Jönssons flytt som kommunalråd från Tomelilla till Ystad. Den sticker i ögonen på vissa och under en intervju med journalisten Ulf Mårtensson så kommenterade hon ryktena som menade att hon gått sängvägen för att få sin tjänst. Konsekvenserna av att Ystad Allehanda valde att skriva om ryktena blev större än väntat. Två parallella debatter följer, det handlar dels om huruvida det var rätt att uppmärksamma ryktena i tidningen, men också om hur sexualitet används för att förminska unga kvinnor.

Jag skulle vilja säga att användandet av sexualitet för att förminska offentliga personer går långt bak i tiden, i den första tryckta pornografin skildrades präster och politiker i explicita situationer som skulle verka förlöjligande. Att anspela på någons sexualitet är ett effektivt sätt att förminska och få tyst på människor. Kritiken blir så intim att den är omöjlig att bemöta på ett seriöst sätt. Det är också synd att vi 2010 fortfarande på vissa håll har en sexualsyn som innebär att kvinnan ses som en lockerska som får fördelar med hjälp av sex. Den synen är förringande inte bara för kvinnor utan även för män.

Jönsson menar att

“– Den sortens rykten hade aldrig spridits om en ung man”

det kan vi inte veta, men jag tror precis som Jönsson att maktstruktur måste vägas in när vi funderar på varför ryktena uppkommer. Ulf Mårtensson besvarar synpunkterna från läsarna i en krönika. Där skriver han

“När det gäller en ung kvinna som gör politisk karriär är det, anser jag, i högsta grad relevant att berätta att hennes motståndare väljer att använda lögner och ryktesspridning för att förminska henne, kanske för att till och med få henne att lämna sin post. Jag tycker att det säger obehagligt mycket om villkoren för politiker i allmänhet – och kanske unga kvinnliga politiker i synnerhet. Vi har normalt en syn på att Sverige är ett jämställt land, där vi bedöms efter vem vi är, inte vilket kön vi råkar ha.”

Som jag tidigare skrev så går kritik av den sort som riktats mot Jönsson inte att besvara på ett seriöst sätt, men genom att hon får lov att själv ge sin syn på saken och frågan lyfts till debatt så tror jag att Jönsson ändå blir den som i slutändan vinner. Pornografin kallad libelles som jag tidigare nämnde fanns på 1700-talet. Det är synd att vissa i Sverige fortfarande befinner sig på den nivån.

Läs även andra bloggares åsikter om Kristina Jönsson, libelles, Ulf Mårtensson, Ystads Allehanda

Tagged , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading Den kvinnliga sängvägen? at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts