The Booty Call

November 3rd, 2009 § 1 comment

Jag tror att det finns precis lika många sexuella relationsmönster som det finns sexuellt aktiva och med anledning av forskning som jag hittade vill jag ta upp ”booty call” som relationsform, eller kanske snarare mötesform. Booty callet innebär att man genom en telefonkontakt eller ett meddelande bestämmer ett sexuellt möte. I mina kretsar sker detta oftast runt tre på natten och booty callet är ett säkert kort, någon som man är säker på att man kommer att få sex med. Det finns dock andra djupare fördelar med ett booty call. Relationen med personen är ofta en vänskapsrelation och det är klart uttalat vad det innebär att ses. Det ligger inte några dolda förväntningar bakom samtalet utan båda parter är medvetna om att det är en strategi för att få sex.

I artikeln ”The ”Booty Call”: A Compromise Between Men’s and Women’s Ideal Mating Strategies” av Peter K Jonason, Norman P. Li och Margaret J. Cason fokuseras mycket på de genusskillnader som finns mellan män och kvinnors inställning till Booty Call. Man menar att booty callet är en kompromiss som relationsform, mellan kvinnans behov av stabila kärleksfyllda relationer och mannens önskan om sex. Personligen tror jag att denna skillnad kan förklaras lika mycket med att kvinnor lärs in i en sammankoppling mellan romantik och sex, eftersom det förväntas av oss att vi ska älska den vi knullar så försöker vi ofta se romantiska känslor i relationer som inte alls innehåller det.

Orsakerna att tacka ja och nej till ett booty call är exempelvis

Anledningar till att acceptera ett booty call: fysisk attraktion, bra timing samt att man var vänner

Anledningar till att refusera ett booty call: att personen hade en relation, inte var intresserad av sex samt att man var upptagen med något annat

Här är ett skämtsamt kontrakt med booty call-regler, kanske inte helt taget ur luften, många av dessa regler är etablerade men outtalade vid booty calls

Så vad kan ett booty call fylla för funktion i våra liv? Jag ser positivt en sexuell relation som inte innebär något arbete eller tid utanför den sexuella kontakten, kanske vill man inte alltid skaffa hus och vovve bara för att få knulla. Har man inte tid för några mer romantiskt engagerade sexuella relationer eftersom man har ett tidskrävande jobb kan booty callet fylla en viktig funktion. Skulle man då kunna se prostitution som en form av booty call? Den relationen är ofta strikt avgränsad till en sexuell aktivitet, skillnaden är dock att någon betalar för den samvaron. Vad gör den ekonomiska aspekten för skillnad i förhållandet?

Jag ser också booty call som positivt i motverkande syfte gällande könssjukdomar, lite som att ha en partner och avgränsa sina sexuella kontakter till denne fast utan det känslomässiga engagemanget. Det kan givetvis även fungera på motsatt sätt också, att man gör en bedömning om personen som ren (någon som inte har könssjukdomar) medan denne har ett flertal oskyddade sexuella kontakter och blir på så sätt smittad.

Är ett one-night-stand finare eller fulare än ett booty call? One night standet innehåller ibland en möjlighet till att utvecklas till något mer medan booty callet är vad det är. En relationsform för sex. När man förr angränsade sex som en aktivitet avsedd för äktenskapet gifte man sig kanske ofta tidigt för att få tillgång till sex. Då skulle äktenskapet mellan dem kunna ses som en booty call-relationsform.

Värt att notera är att vi finner sätt att använda modern teknologi för att utveckla våra relationsformer, booty call via msn eller webcam någon?

Läs även andra bloggares åsikter om booty call, iphone, one night stand

Tagged , ,

§ One Response to The Booty Call

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What's this?

You are currently reading The Booty Call at Saga om Sexologi.

meta

  • Twingly BlogRank
  • Twingly Blog Search ShowBlog=NO blog:http://www.sagasexologi.se/ sort:inlinks Most linked posts